ฝนตกลงมาครั้งใด

 SIN สตริง ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝนตกลงมาครั้งใด SIN
เนื้อร้อง/ทำนอง: SINเรียบเรียง/ดนตรี: แมนลักษณ์ ทุมกานนท์โปรดิวเซอร์: แมนลักษณ์ ทุมกานนท์, SINสังกัดค่าย: whitemusic

ทุกเวลาที่มอGงฟ้า.. ฟ้าที่มีแต่Bmฝน..ใจมันจะเอ่Cอล้น.. แอบปนด้วยน้ำCmตา..ฝนที่หล่นจาGกฟ้า.. เริ่มกลายเป็นเพลBmงรัก..ใจที่เคยหยุCดพัก.. ก็ชักคิดไปCmไกล..

อากาAmศเริ่มเย็นลงBmแล้ว..แดดร้อAmนซ่อนตัวหายGไป..มีเพียAmงใจที่อ่อนBmไหว.. กับฉัCmนที่เปียกปอน..

Cmaj7นตก ทำให้คิดถึงใครสักคนBmหนึ่งคนที่เขาเคยเดินอีกข้างAmนึงคอยกางร่มวันที่ฝนCพรำ.. DCmaj7นตก..ลงมาครั้งใด ยังคงชื่Bmนฉ่ำต่าEงก็แค่เพียงรอจนฟ้Amาคราม ในวันนี้ไม่มีเขCmา..

C | Bm |C | Cm |

* | ** |

Cmaj7 | Bm |Am | Cm D |

** |

Cmaj7 | Bm |Am | Cm D |
Cmaj7 | Bm E |Am | Cm D |G |ฟังเพลง - ฝนตกลงมาครั้งใด SIN - YouTube

เนื้อเพลง ฝนตกลงมาครั้งใด SIN ทุกเวลาที่มองฟ้า ฟ้าที่มีแต่ฝน ใจมันจะเอ่อล้น แอบปนด้วยน้ำตา ฝนที่หล่นจากฟ้า เริ่มกลายเป็นเพลงรัก ใจที่เคยหยุดพัก ก็ชักคิดไปไกล อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว แดดร้อนซ่อนตัวหายไป มีเพียงใจที่อ่อนไหว กับฉันที่เปียกปอน ฝนตก ทำให้คิดถึงใครสักคนหนึ่ง คนที่เขาเคยเดินอีกข้างนึง คอยกางร่มวันที่ฝนพรำ ฝนตก ลงมาครั้งใด ยังคงชื่นฉ่ำ ต่างก็แค่เพียงรอจนฟ้าคราม ในวันนี้ไม่มีเขา