เคิงทาง

 ส้มเช้ง ธันย์ธนัช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคิงทาง ส้มเช้ง ธันย์ธนัช
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สบัดเรียบเรียง: จ่ารอด คีบอร์ดทรมานสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

A | E/G# |F#m | D |
A | E/G# |F#m | D |

อ้ายฮู้Aว่าเจ้าเมื่อย อ้ายฮู้E/G#ว่าเจ้าเบื่อในบางครั้F#mงหลาย ๆ เทือ..ที่อ้ายแนมเห็Dน..จากเจ้าอ้ายเอAงก็ทุกข์ทน จวบจนE/G#อ้ายเห็นเขาที่เข้ามF#mาเฮ็ดให้เจ้า..มีรอยยิ้Dมที่เริ่มสดใE

อนาคF#mตของอ้าย..มัEนบ่มีทางไปDต่อเป็นแค่อนางF#mอ..ที่มืEดหนทางสิไD | (E)ป..

อ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอAดฝัน อ้ายให้เขาพายาE/G#งต่อขอเด้ออ้าF#mยขอ ขอส่งเจ้าDด้วยหัวใจอ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอAดฝั่ง อ้ายให้เขาจับมืE/G#อต่อขอเด้ออ้าF#mยขอ ขอส่งเจ้Dาเพียงเท่านี้E (แค่เคิงทาง)

A | A |

อ้ายเอAงก็ทุกข์ทน จวบจนE/G#อ้ายเห็นเขาที่เข้ามF#mาเฮ็ดให้เจ้า..มีรอยยิ้Dมที่เริ่มสดใE

* | ** |

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

* | ** |

อ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอAดฝัน อ้ายให้เขาพายาE/G#งต่อขอเด้ออ้าF#mยขอ ขอส่งเจ้าDด้วยหัวใจอ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอAดฝั่ง ให้เขาจับมือเจ้ายาE/G#งไปขอเจ้าได้F#mไหม ขอส่งใจDเพียงเท่านี้Eแค่เคิงทาAง..ฟังเพลง เคิงทาง ส้มเช้ง ธันย์ธนัช - YouTube

เนื้อเพลง เคิงทาง ส้มเช้ง ธันย์ธนัช อ้ายฮู้ว่าเจ้าเมื่อย อ้ายฮู้ว่าเจ้าเบื่อ ในบางครั้งหลายๆเทือ ที่อ้ายแนมเห็น จากเจ้า อ้ายเองก็ทุกข์ทน จวบจนอ้ายเห็นเขา ที่เข้ามาเฮ็ดให้เจ้า มีรอยยิ้มที่เริ่มสดใส อนาคตของอ้าย มันบ่มีทางไปต่อ เป็นแค่อนางอ ที่มืดหนทางสิไป อ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอดฝัน อ้ายให้เขาพายางต่อ ขอเด้ออ้ายขอ ขอส่งเจ้าด้วยหัวใจ อ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอดฝั่ง อ้ายให้เขาจับมือต่อ ขอเด้ออ้ายขอ ขอส่งเจ้าเพียงเท่านี้ (แค่เคิงทาง) อ้ายเองก็ทุกข์ทน จวบจนอ้ายเห็นเขา ที่เข้ามาเฮ็ดให้เจ้า มีรอยยิ้มที่เริ่มสดใส อ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอดฝัน อ้ายให้เขาพายางต่อ ขอเด้ออ้ายขอ ขอส่งเจ้าด้วยหัวใจ อ้ายพาเจ้าไปบ่ฮอดฝั่ง ให้เขาจับมือเจ้ายางไป ขอเจ้าได้ไหม ขอส่งใจเพียงเท่านี้แค่เคิงทาง