สตอรี่มีแต่น้ำตา

  อาเชน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สตอรี่มีแต่น้ำตา อาเชน
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาเชน

D A |

กะเสียใจDที่อ้ายบอกเลิกF#mไปอ้ายเข้าใBmจว่าเฮาบ่คู่F#mควรเจ้ามันGแอปเปิ้ล อ้ายบัF#mกผีผ่วนบ่อยากอยู่Emให้มันกวนใA

อ้ายเข้าใDจว่าเจ้าอยู่สูงคัF#mสิมาลำบาBmกมันคงบ่ไF#mด้นางฟ้าGจั่งเจ้าสิทนดF#mมขี้ไก่มันเป็นไปEmบ่ได้..ดอกเด้Aอ..

คิดฮอดหลายเด้Gอ ขอโทษAที่เพ้อโพสหBmสตอรี่มีแต่น้ำตGา..กับคำว่Aาคิดฮอดเจ้DาหลายอยากสิโทรหF#mา กะย่านว่าไปรับกวนใBmให้โชคดีเด้อกับแฟนใหEmม่ส่วนโตอ้าAยสิยอมหลีกDทาง    (A)

D F#m | Bm F#m |
G A | D A |

** | ** |

ให้โชคดีเด้อกับแฟนใหEmม่ส่วนโตอ้าAยสิยอมหลีกDทาง..  Dฟังเพลง - สตอรี่มีแต่น้ำตา อาเชน - YouTube

เนื้อเพลง สตอรี่มีแต่น้ำตา อาเชน กะเสียใจที่อ้ายบอกเลิกไป อ้ายเข้าใจว่าเฮาบ่คู่ควร เจ้ามันแอปเปิ้ล อ้ายบักผีผ่วน บ่อยากอยู่ให้มันกวนใจ อ้ายเข้าใจว่าเจ้าอยู่สูงคัก สิมาลำบากมันคงบ่ได้ นางฟ้าจั่งเจ้าสิทนดมขี้ไก่ มันเป็นไปบ่ได้ ดอกเด้อ คิดฮอดหลายเด้อ ขอโทษที่เพ้อโพสหา สตอรี่มีแต่น้ำตา กับคำว่าคิดฮอดเจ้าหลาย อยากสิโทรหา กะย่านว่าไปรับกวนใจ ให้โชคดีเด้อกับแฟนใหม่ ส่วนโตอ้ายสิยอมหลีกทาง ให้โชคดีเด้อกับแฟนใหม่ ส่วนโตอ้ายสิยอมหลีกทาง