ดาวดวงน้อย

  t_047   The Bottom Blues   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดาวดวงน้อย t_047 feat. Ammy The Bottom Blues
เนื้อร้อง/ทำนอง: t_047, Ammy The Bottom Bluesเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Vision W., Mike Chawit N.ดนตรี: Nattee, Vision W., Mike Chawit N., Samorapoom, Mr. PARK KIM, PHRAM P.

A | D |A | E | E |

ลอAยล่องลอยในจักรวาลแสนไกลมองเพียงได้เจC#mอดวงดาวที่ยังไม่เป็นของใครให้ได้แอบอิงDพักใจ แม้ไกลจนสุดแสEง..ดารา

ลอAยล่องลอยในจักรวาลกว้างไกลหวังเพียงได้พC#mบเจอดาวที่สุกสกาวต้องใจรอดาวที่ร้อยDเรียงรายสื่อความหมEาย..แห่งความหวัง..

ดาวดวงน้อC#mย ใยหนอใยให้ฉันเฝ้าคอDmย..ดาวดวงน้อC#mย ใยหนอใยให้ฉันเฝ้าคอEย..

ต้องลอAยเคว้งคว้าง.. ในจักรวาC#mลไร้รักขอดาวสักดวงเป็นที่Dพัก เป็นที่รักให้ความเหน็บหนาEวมันครันสลายต้องลอAยเคว้งคว้าง.. ไปอีกนาC#mนแค่ไหนขอดาวสักดวงเป็นที่Dพักใจ เธออยู่ที่ใดจะไกลDmแสนไกลเพียงไหEน จะไขว่คว้า

A | A |C#m | C#m |D | D |E | E |
A | A |C#m | C#m |D | D |E | E |

* | ** |

A | A |C#m | C#m |D | D |Dm | E |A |คอร์ดเพลง ดาวดวงน้อย t047 feat. Ammy The Bottom Blues

เนื้อเพลง ดาวดวงน้อย t047 feat. Ammy The Bottom Blues ลอยล่องลอยในจักรวาลแสนไกล มองเพียงได้เจอดวงดาวที่ยังไม่เป็นของใคร ให้ได้แอบอิงพักใจ แม้ไกลจนสุดแสง ดารา ลอยล่องลอยในจักรวาลกว้างไกล หวังเพียงได้พบเจอดาวที่สุกสกาวต้องใจ รอดาวที่ร้อยเรียงราย สื่อความหมาย แห่งความหวัง ดาวดวงน้อย ใยหนอใยให้ฉันเฝ้าคอย ดาวดวงน้อย ใยหนอใยให้ฉันเฝ้าคอย ต้องลอยเคว้งคว้าง ในจักรวาลไร้รัก ขอดาวสักดวงเป็นที่พัก เป็นที่รัก ให้ความเหน็บหนาวมันครันสลาย ต้องลอยเคว้งคว้าง ไปอีกนานแค่ไหน ขอดาวสักดวงเป็นที่พักใจ เธออยู่ที่ใด จะไกลแสนไกลเพียงไหน จะไขว่คว้า