Pattaya Lover

  TaitosmitH   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Pattaya Lover TaitosmitH ไททศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมีเรียบเรียง: TaitosmitHสังกัดค่าย: Believe Musicติดต่องานแสดง: 0866696099

E | E |A | A |B | C B |E | E |

มาEยเนมอีสมิสเตอร์วิชัย ไอคัมฟอมสกลนครไอAจากจรบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาทำงานที่พัทยาดูBน๊อตสแคร์ไอดอกหนา แม้Cหน้าตาของไอBบ่แฮนซั่E

ไอEไลค์ยูอันเดอร์สแตน ไอแอมแมนอินพัทยาไอAซียูหย่างมาซื้อตำบักหุงข้าวเหนียวอินเยสเตอร์เดย์ไอBเลิฟยู ไอว้อนยู บิCวตี้ฟูเกิBล เข้าใจบ่E..

ไอAอยากฮู้ยูแฮBฟอะบอยเฟรนบ่E..ถ้Aาบ่มีไอขอBเทเลโฟนนัมเบอEร์แหน่มัAกเจ้าหลาย แต่บ่มีBปัญญาสิทำลายG#mกำแพงแห่งภาษา C#mฮู้โตแค่เพียF#mงว่า..  F#7    บัทไลท์นBาว(ไอแฮฟเลิฟอินพัทยEา)

ไอEมิสยูอินเอฟเวรี่ทามยูคืองามแท้น้อน้องเอ๋ยยูAว้อนโกไปเที่ยวกับไอไปเบิ่งบั้งไฟพญานาคบ่ตะBลิโตนอ้ายแหน่ท้อ อ้าCยเว่าอังกฤBษได้ซำนี้E

* |

A | B |G#m | G#m |F#m | F#m |B | B |

เรีEยนจบมาแค่ป.4 เว้C#mาอังกฤษได้ซำนี่ไผ่F#mสิว่ากะซางติ่ ความBฮู้อ้ายมีซัมนิเรียEนกะบ่สูง เงินกะบ่มี ดัC#mงกะบ่โด่ง กรามกะใหญ่แต่F#mบอกเลยว่าความจริงใจ ไอBบ่แพ้ฝรั่งเดะ

เซEย์ฮัลโหลมายดาC#mร์ลิ่งยูโด้นเล็ทมีดาF#mว ด่าวดาว ด่าวไดBดาดิดงก็คงEต้องกลับไปเรียนเสริม เรียC#mนเพิ่มเติมเรื่องภาษาซัF#mกวันไอสิกลับมา ถ่าBไอก่อนหนา..

* | * | * |ฟังเพลง - Pattaya Lover TaitosmitH ไททศมิตร - YouTube

เนื้อเพลง Pattaya Lover TaitosmitH ไททศมิตร มายเนมอีสมิสเตอร์วิชัย ไอคัมฟอมสกลนคร ไอจากจรบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาทำงานที่พัทยา ดูน๊อตสแคร์ไอดอกหนา แม้หน้าตาของไอบ่แฮนซั่ม ไอไลค์ยูอันเดอร์สแตน ไอแอมแมนอินพัทยา ไอซียูหย่างมาซื้อตำบักหุงข้าวเหนียวอินเยสเตอร์เดย์ ไอเลิฟยู ไอว้อนยู บิวตี้ฟูเกิล เข้าใจบ่ ไออยากฮู้ยูแฮฟอะบอยเฟรนบ่ ถ้าบ่มีไอขอเทเลโฟนนัมเบอร์แหน่ มักเจ้าหลาย แต่บ่มีปัญญา สิทำลายกำแพงแห่งภาษา ฮู้โตแค่เพียงว่า บัทไลท์นาว (ไอแฮฟเลิฟอินพัทยา) ไอมิสยูอินเอฟเวรี่ทามยูคืองามแท้น้อน้องเอ๋ย ยูว้อนโกไปเที่ยวกับไอไปเบิ่งบั้งไฟพญานาคบ่ ตะลิโตนอ้ายแหน่ท้อ อ้ายเว่าอังกฤษได้ซำนี้ เรียนจบมาแค่ป 4 เว้าอังกฤษได้ซำนี่ ไผ่สิว่ากะซางติ่ ความฮู้อ้ายมีซัมนิ เรียนกะบ่สูง เงินกะบ่มี ดังกะบ่โด่ง กรามกะใหญ่ แต่บอกเลยว่าความจริงใจ ไอบ่แพ้ฝรั่งเดะ เซย์ฮัลโหลมายดาร์ลิ่ง ยูโด้นเล็ทมีดาว ด่าวดาว ด่าวไดดาดิดง ก็คงต้องกลับไปเรียนเสริม เรียนเพิ่มเติมเรื่องภาษา ซักวันไอสิกลับมา ถ่าไอก่อนหนา