ตราบ

  TaitosmitH   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตราบ TaitosmitH ไททศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Trinnasit Siripitchayasanเรียบเรียง: TaitosmitH (ไททศมิตร)โปรดิวเซอร์: TaitosmitHติดต่องานแสดง: 0866696099

C G | D |
C G | D |

ตราบใดCที่ดวงอาทิตGย์.. ยังขึ้นทาAmงทิศตะวันออEmตราบนั้CนยังมีฉัGน..คอยประคอDง..

ตราบใดCที่ความฝัGน.. เจอทางตัAmน ไร้ทางออEmตราบนั้Cนเราจะร้อGง..เพลงด้วยกัDน..

ตราบใดสาCยลมยังมีG  จะส่งควAmามคิดถึงไEmตราบใดสาCยตายังดีG  จะส่องทาAmงให้เธอถ้าหากเธAmอไม่เจอ  จะอยู่เป็นCเพื่อนเธอG | D..

C G | D |

ตราบใดCใจเธอหวัGง หวังมากไAmป จนใกล้จะพัEmตราบนั้Cนเธอต้องลGด..ลงมาตรงกลาDง..

ตราบใดCที่ความรัGก.. คอยผลักดัAmนทุกวันอEmยู่ตราบนั้Cนเธอจงรู้G.. และจงเข้าDใจ

ตราบใดสาCยลมยังมีG  จะส่งควาAmมคิดถึงไEmตราบใดสาCยตายังดีG  จะส่องทาDงให้เธอตราบใดหัวCใจยังมีG  จงอย่าคิAmดสิ้นท้อใEmตราบใดฉัCนยังสู้ไหGว  จะเปิดทาAmงให้เดินระหว่างเธอAmเผชิญ  ไม่มีอะไรยากเกิน

C G | D | ( x2 )
C G | D | ( x2 )

C G | D | ( x2 )
C G | D | ( x2 )

ตราบใดแพ้CใจตัวเอGง  จงเปิดเพลAmงนี้ฟัง..มันจะยังร้อCงให้เธG | Dอ..

C G | D |

ตราบใดCที่ดวงอาทิตGย์..ยังขึ้นทาAmงทิศตะวันออEmตราบนั้นCเราจะร้อGง..เพลง..ด้วยกัน.D.คอร์ดเพลง ตราบ TaitosmitH ไททศมิตร

เนื้อเพลง ตราบ TaitosmitH ไททศมิตร ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ ยังขึ้นทางทิศตะวันออก ตราบนั้นยังมีฉัน คอยประคอง ตราบใดที่ความฝัน เจอทางตัน ไร้ทางออก ตราบนั้นเราจะร้อง เพลงด้วยกัน ตราบใดสายลมยังมี จะส่งความคิดถึงไป ตราบใดสายตายังดี จะส่องทางให้เธอ ถ้าหากเธอไม่เจอ จะอยู่เป็นเพื่อนเธอ ตราบใดใจเธอหวัง หวังมากไป จนใกล้จะพัง ตราบนั้นเธอต้องลด ลงมาตรงกลาง ตราบใดที่ความรัก คอยผลักดันทุกวันอยู่ ตราบนั้นเธอจงรู้ และจงเข้าใจ ตราบใดสายลมยังมี จะส่งความคิดถึงไป ตราบใดสายตายังดี จะส่องทางให้เธอ ตราบใดหัวใจยังมี จงอย่าคิดสิ้นท้อใจ ตราบใดฉันยังสู้ไหว จะเปิดทางให้เดิน ระหว่างเธอเผชิญ ไม่มีอะไรยากเกิน ตราบใดแพ้ใจตัวเอง จงเปิดเพลงนี้ฟัง มันจะยังร้องให้เธอ ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ ยังขึ้นทางทิศตะวันออก ตราบนั้นเราจะร้อง เพลง ด้วยกัน