ภาพเคลื่อนไหว (ພາບເຄື່ອນໄຫວ)

  ต่าย อากาศ   สตริง   ลาว   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาพเคลื่อนไหว ต่าย อากาศ TAIY AKARD Feat. OLA Blackeyes ຄອດເພງ ພາບເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າຍ ອາກາດ & ໂອລ້າ ແບຣັກອາຍ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ຕ່າຍ ອາກາດ

B | B |G#m | G#m |E | E |F# | F# |

 B  เฮาจบกันตั้งดนD#mแล้ว G#m  จนข้อยมีคนใหD#mม่แล้ว   คนใหม่ก็ดีEทุกอย่าง เขาฮักข้อBยทุกทาง   เขาเป็C#mนคนดีแบบที่ข้อยใฝ่ฝัF# | F#น..

แต่เขาคือภาพเคลื่อนไหBวของ.. เจ้D#mา..เป็นเงG#mาสะท้อนให้ข้อยคิดถึงD#mเจ้าทุกวันภาพเรื่องราEวเก่า ๆ ที่เฮาเคBยอยู่ด้วยกันมันหวC#mนกลับมาอยู่ในใจEข้อยอีกครั้F#

เป็นหยังข้อยจึงไม่ลืBม.. เจ้B/A#า..ยังคิG#mดถึงเจ้าทั้งที่ข้อยมีเขD#mาเคียงข้างกายเขาทำEสิ่งใด ก็เป็นเจ้D#mาทั้งนั้G#mเขาดูC#mแลข้อยดีกว่Eาเจ้าด้วยซ้ำF#แต่ข้อยก็ยังไม่ลืBม.. เจ้B/A#า..สับสG#mน วุ่นวาย บ่เข้าใจตัวเอD#mงเหมือนกันหรือมีEสิ่งใด..ติดอยู่ในD#mความทรงจำG#mที่ข้อC#mยไม่อาจลบมัF#นออกไป(B)

B | F# |

 B  ข้อยก็ฮักเขD#mา.. G#m  และก็ยังมีเขD#mา..   ยังดูแลEใส่ใจ ให้ควD#mามห่วงใG#m   เขาเป็C#mนคนพิเศษของหัวใF#

* | ** |

E | D#m | C#m F# | B |
E | D#m | C#m | F# |

** |

หรือมีEสิ่งใด..ติดอยู่ในD#mความทรงจำG#mที่ข้อC#mยไม่อาจลบมัF#นออกไปB

E Em | B |ฟังเพลง - ພາບເຄື່ອນໄຫວ ภาพเคลื่อนไหว ຕ່າຍ ອາກາດ & ໂອລ້າ ແບຣັກອາຍ - YouTube

เนื้อเพลง ภาพเคลื่อนไหว ต่าย อากาศ ເນື້ອເພງ ພາບເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າຍ ອາກາດ & ໂອລ້າ ແບຣັກອາຍ เฮาจบกันตั้งดนแล้ว จนข้อยมีคนใหม่แล้ว คนใหม่ก็ดีทุกอย่าง เขาฮักข้อยทุกทาง เขาเป็นคนดีแบบที่ข้อยใฝ่ฝัน แต่เขาคือภาพเคลื่อนไหวของ เจ้า เป็นเงาสะท้อนให้ข้อยคิดถึงเจ้าทุกวัน ภาพเรื่องราวเก่าๆที่เฮาเคยอยู่ด้วยกัน มันหวนกลับมาอยู่ในใจข้อยอีกครั้ง เป็นหยังข้อยจึงไม่ลืม เจ้า ยังคิดถึงเจ้าทั้งที่ข้อยมีเขาเคียงข้างกาย เขาทำสิ่งใด ก็เป็นเจ้าทั้งนั้น เขาดูแลข้อยดีกว่าเจ้าด้วยซ้ำ แต่ข้อยก็ยังไม่ลืม เจ้า สับสน วุ่นวาย บ่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน หรือมีสิ่งใด ติดอยู่ในความทรงจำ ที่ข้อยไม่อาจลบมันออกไป ข้อยก็ฮักเขา และก็ยังมีเขา ยังดูแลใส่ใจ ให้ความห่วงใย เขาเป็นคนพิเศษของหัวใจ หรือมีสิ่งใด ติดอยู่ในความทรงจำ ที่ข้อยไม่อาจลบมันออกไป