สวมเขา

 เท่ห์ อุเทน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวมเขา เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

F | Am |A# | C |

F | Am |A# | C |

เจ็บในใFจ.. ใครจะรู้Am..ต้องฝืนทนA#มองดู..เธอรักเขCาทุกวันต้องจำทAน..เป็นเหมือนคนไม่สำDmคัญถูกเธGmอทิ้งขว้างฉัน..อย่างนี้C..

เธอออกตัFว.. เธอตบตAmา..ยิ่งนับวัA#นเย็นชา ทำเหมือนคCนหน้าตายโง่อย่างฉัAน คงต้องยอมจะโง่Dmไปมันเป็Gmนเพราะรัก รักเธอเท่านั้นทั้Cงใจ

ยอมให้เธอสวมA#เขา เพื่อมีเราต่อไAmโง่Dmอย่างงมงาGmย..เท่าไรC ฉันก็ยอFถ้าหากเธอสวมA#เขา แล้วรักเราไม่ขาดAmตอน  Dmก็ฉัGmนมันคนใจอ่อน..C  ยังอยากนอนข้าง ๆ เธอ

F | C | C |

กัดฟันไว้F.. ข่มใจนี้Am..เคยรักกันA#ดี ๆ  เธอก็กลาCยเป็นอื่นหลอกลวงฉัAน คงต้องทนอย่างกล้ำDmกลืนเจ็บปวGmดรวดร้าวเจียนตายก็ฝืนก็ทC

** |

Dm | A# |Am | A# |
Dm | A# |C | C |

** |

F | Am | A# | C | ( Fade Out )ฟังเพลง - สวมเขา เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง สวมเขา เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ เจ็บในใจ ใครจะรู้ ต้องฝืนทนมองดู เธอรักเขาทุกวัน ต้องจำทน เป็นเหมือนคนไม่สำคัญ ถูกเธอทิ้งขว้างฉัน อย่างนี้ เธอออกตัว เธอตบตา ยิ่งนับวันเย็นชา ทำเหมือนคนหน้าตาย โง่อย่างฉัน คงต้องยอมจะโง่ไป มันเป็นเพราะรัก รักเธอเท่านั้นทั้งใจ ยอมให้เธอสวมเขา เพื่อมีเราต่อไป โง่อย่างงมงาย เท่าไร ฉันก็ยอม ถ้าหากเธอสวมเขา แล้วรักเราไม่ขาดตอน ก็ฉันมันคนใจอ่อน ยังอยากนอนข้างๆเธอ กัดฟันไว้ ข่มใจนี้ เคยรักกันดีๆ เธอก็กลายเป็นอื่น หลอกลวงฉัน คงต้องทนอย่างกล้ำกลืน เจ็บปวดรวดร้าวเจียนตายก็ฝืนก็ทน