ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน

  เขียนไขและวานิช   ธาดา   โฟล์ก   สตริง   ฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน Thada ft. เขียนไข และ วานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: พี่เม่น, Porc A Boy, Jeebbsเรียบเรียง: พี่เม่น, Porc A Boy, Jeebbs

D | D |D | D |
Em | G |D | D |

ฟ้Dา.. ก็ยังเป็นฟ้าดังเดิมDน.. เมื่อใดที่ร่วงหล่นลงมาก็ยัEmงเหมือนเดิม  GยังเปียกยังปอนเหมืEmอนเดิม

Dจ.. มันเหนื่อยมันล้าเหมือนเดิมใคDร.. คนนั้นที่ฉันต้องการคงไม่ใช่ฉัEmนเหมือนเดิมไม่ใช่ฉันเหมือEmนเดิม

เบื่อกับความรัD7ก.. เบื่อกับความฝัEmadd9น..เบื่อชีวิEmตที่เป็นอย่างนี้ทุกวัน ต้องทำอย่างไรดีD

เก็Gบเรื่องราว เก็บความเหงาเก็บความเศร้Dาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนจิGบชาร้อน ทิ้งตัวลงนอน ไม่เดือดร้อDนใครหลัGบตาฝัน มีเพียงเธอกับฉันDในดินแดนอันกว้างใหญ่ไม่เห็นเป็นไEmร.. แต่จากนี้ไปG..ไม่มีฉัAนสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน

D | D |D | D |
Em | G |D | D |
Em | Em |C | C |
Em | Em |A | A |D | D |
Em | Em |G | G |A7 | A7 |

เบื่อกับความรัD7ก.. เบื่อกับความฝัEmadd9น..เบื่อชีวิEmตที่เป็นอย่างนี้ทุกวัน ต้องทำอย่างไBร..

เก็Aบเรื่องราว เก็บความเหงาเก็บความเศร้Eาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนจิAบชาร้อน ทิ้งตัวลงนอน ไม่เดือดร้อEนใครหลัAบตาฝัน มีเพียงเธอกับฉันEในดินแดนอันกว้างใหญ่ไม่เห็นเป็นไF#mร.. แต่จากนี้ไปA..ไม่มีฉัBนสักคนก็คงไม่มีอะไรEเปลี่ยนฟังเพลง - ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน Thada ft. เขียนไข และ วานิช - YouTube

เนื้อเพลง ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน ธาดา Thada ft. เขียนไขและวานิช ฟ้า ก็ยังเป็นฟ้าดังเดิม ฝน เมื่อใดที่ร่วงหล่นลงมาก็ยังเหมือนเดิม ยังเปียกยังปอนเหมือนเดิม ใจ มันเหนื่อยมันล้าเหมือนเดิม ใคร คนนั้นที่ฉันต้องการคงไม่ใช่ฉันเหมือนเดิม ไม่ใช่ฉันเหมือนเดิม เบื่อกับความรัก เบื่อกับความฝัน เบื่อชีวิตที่เป็นอย่างนี้ทุกวัน ต้องทำอย่างไรดี เก็บเรื่องราว เก็บความเหงา เก็บความเศร้าใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน จิบชาร้อน ทิ้งตัวลงนอน ไม่เดือดร้อนใคร หลับตาฝัน มีเพียงเธอกับฉันในดินแดนอันกว้างใหญ่ ไม่เห็นเป็นไร แต่จากนี้ไป ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน เบื่อกับความรัก เบื่อกับความฝัน เบื่อชีวิตที่เป็นอย่างนี้ทุกวัน ต้องทำอย่างไร เก็บเรื่องราว เก็บความเหงา เก็บความเศร้าใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน จิบชาร้อน ทิ้งตัวลงนอน ไม่เดือดร้อนใคร หลับตาฝัน มีเพียงเธอกับฉันในดินแดนอันกว้างใหญ่ ไม่เห็นเป็นไร แต่จากนี้ไป ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน