ดีที่สุดแล้ว

  โป่ง ปฐมพงศ์   The Sun   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีที่สุดแล้ว The Sun เดอะ ซัน
ทำนอง/เรียบเรียง: จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัยเนื้อร้อง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์สังกัดค่าย: เรียลแอนด์ชัวร์

D#m B | F# D#m |B C# | F# |

เหนื่F#อยใจเหลือเกิC#/Fน ยิ่งไขว่คว้D#mายิ่งไกลยิ่งห่าA#mยอBมแล้วทุกทาA#mงให้เดินต่อG#m B C#ไปหมดF#สิ้นแรงพลัC#/Fง หมดความหวัD#mงแม้เริ่มต้นใหA#mม่ท้อBแท้เสียใA#mจยับใจยับเยินกลัG#m B C#บมา..

 B  ความดีสั่งสมมานาน ไม่เคA#mยเพียงพอสักอย่D#mาง B  ทำดีกี่ครั้งไม่เคยพA#m D#mอใจ.. B  ทำผิดเพียงครั้งก็ซ้ำให้กลายไA#mปเป็นเรื่องใหD#mญ่   นี่ใช่ไหBม..ผA#mลของกาG#mร.. ทุ่F#ม...เC#

ทำดีที่สุดแล้F#ว ไม่เห็C#นมีใครเข้าใB C#จ..ดีที่สุดแล้F#ว ชีวิC#ตยังพังทลB C#าย..ต้องอยู่B สู้C#ทน ผ่าA#mนคืนวันอันโหดร้าD#mขอBได้โปรดเห็นใจC#

D#m B | F# D#m |B C# | F# |

อยาF#กให้เธอเข้ามC#/Fา..จบปัญหD#mา ชี้ทางสว่A#mางมอBงเห็นหนทาA#mงก้าวเดินต่G#m B C#อไป..จุดF#ประกายพลัC#/Fง จุดไฟหวัD#mงให้เริ่มต้นใหA#mม่คอBยพลิกฟื้นหัวใจA#mให้คืนกลัG#m B C#บมา

 B  เพียงเธอปลอบโยนเบา ๆ เข้าใA#mจตัวเราก็พD#m B  มีเธอความท้อก็คงมA#m D#mลาย B  เพียงเธอห่วงใยดูแลมั่นใA#mจในชีวิตใหD#mม่   แต่สุดท้าBย..  ไA#mม่..  มีG#m..  แม้F#.. เธC#อ..

** |

D#m B | F# D#m |B C# | F# |

D#m C# | F# |D#m C# | F# |
B C# | A#m D#m |B | C# |

* |

ทำดีที่สุดแล้วF# ไม่เห็C#นมีใครเข้าใB C#ดีที่สุดแล้F#ว ชีวิตC#ยังพังทลB C#ายต้องอยู่B สู้C#ทน หมั่A#mนทำดีกันต่อไปD#mสักBวันหนึ่ง ฮืม.C#.

D#m B | F# D#m |B C# | F# |ฟังเพลง - ดีที่สุดเเล้ว TheSun เดอะซัน - YouTube

เนื้อเพลง ดีที่สุดแล้ว โป่ง ปฐมพงศ์ TheSun เดอะซัน เหนื่อยใจเหลือเกิน ยิ่งไขว่คว้ายิ่งไกลยิ่งห่าง ยอมแล้วทุกทางให้เดินต่อไป หมดสิ้นแรงพลัง หมดความหวังแม้เริ่มต้นใหม่ ท้อแท้เสียใจยับใจยับเยินกลับมา ความดีสั่งสมมานาน ไม่เคยเพียงพอสักอย่าง ทำดีกี่ครั้งไม่เคยพอใจ ทำผิดเพียงครั้งก็ซ้ำให้กลายไปเป็นเรื่องใหญ่ นี่ใช่ไหม ผลของการ ทุ่ม เท ทำดีที่สุดเเล้ว ไม่เห็นมีใครเข้าใจ ดีที่สุดแล้ว ชีวิตยังพังทลาย ต้องอยู่ สู้ทน ผ่านคืนวันอันโหดร้าย ขอได้โปรดเห็นใจ อยากให้เธอเข้ามา จบปัญหา ชี้ทางสว่าง มองเห็นหนทางก้าวเดินต่อไป จุดประกายพลัง จุดไฟหวังให้เริ่มต้นใหม่ คอยพลิกฟื้นหัวใจให้คืนกลับมา เพียงเธอปลอบโยนเบาๆเข้าใจตัวเราก็พอ มีเธอความท้อก็คงมลาย เพียงเธอห่วงใยดูแลมั่นใจในชีวิตใหม่ แต่สุดท้าย ไม่ มี แม้ เธอ ทำดีที่สุดแล้ว ไม่เห็นมีใครเข้าใจ ดีที่สุดแล้ว ชีวิตยังพังทลาย ต้องอยู่ สู้ทน หมั่นทำดีกันต่อไป สักวันหนึ่ง ฮืม