คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย

  ไตเติ้ล กัณญ์ฏธัจส์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย ไตเติ้ล DM003
เนื้อร้อง/ทำนอง: โฟน DM002เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทโปรดิวเซอร์: เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น สังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่น ติดต่องานแสดง: 0936657370

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |

โอมจงรัGก จงรัก จงรัก.. จงหลEmง จงหลง จงหลง..จงหลงมCนต์สะกดเดี๋ยวนี้D..เสกแล้วนGะ จงรัก จงรัก.. จงหลEmง จงหลง จงหลง..เธอจงมีCเพียงฉันแค่คนเดีDยว (เพี้ยง!!)

G | Em |C | D |
G | Em |C | D | D |

มันก็เป็Gนเวลานานแล้ว ที่ฉันนั้นตาEmมจีบเธอหลงแต่เธCอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันคิดถึงเธDอทุกวันมันอาจเป็นGเพราะพรหมลิขิต ที่ทำให้เราEmได้เจอกันแต่ทำไมดูCเธอนั้น..ไม่สนDใจกันเลย..  D

คนอย่างเธCอ..ต้องเจอน้ำมันพรDายความโสดจะวอดวาBmย ถ้าเจอน้ำมันพรายของฉัEmเมื่อเธCอนั้นไม่รักกัน ฉันเลยต้องทำแบบนี้D

** |

น้ำมันพราCยมันดีจริง ๆDเธอเหมือนโดนสิBmง เปลี่ยนเป็นคนละคEmเธอ ๆ ๆ ๆC รักกันที่เวทมนDต์ หรือว่ารักกันที่ใจGไอ้หน้าตาCฉันมันดูไม่ดีDเธอถึงเดินหBmนี และไม่สนใEmฉันก็เลCยพึ่งของคุณไสDเพราะเธCอเป็นคนหลายใจDคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันGพราย  D

G | Em |C | D |
G | Em |C | D | D |

* | ** | *** |

G | Em |C | D |
G | Em |C | D | D |G |ฟังเพลง - คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย ไตเติ้ล DM003 - YouTube

เนื้อเพลง คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย ไตเติ้ล DM003 โอมจงรัก จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง จงหลงมนต์สะกดเดี๋ยวนี้ เสกแล้วนะ จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง เธอจงมีเพียงฉันแค่คนเดียว (เพี้ยง!!) มันก็เป็นเวลานานแล้ว ที่ฉันนั้นตามจีบเธอ หลงแต่เธอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอทุกวัน มันอาจเป็นเพราะพรหมลิขิต ที่ทำให้เราได้เจอกัน แต่ทำไมดูเธอนั้น ไม่สนใจกันเลย คนอย่างเธอ ต้องเจอน้ำมันพราย ความโสดจะวอดวาย ถ้าเจอน้ำมันพรายของฉัน เมื่อเธอนั้นไม่รักกัน ฉันเลยต้องทำแบบนี้ น้ำมันพรายมันดีจริงๆเธอเหมือนโดนสิง เปลี่ยนเป็นคนละคน เธอๆๆๆรักกันที่เวทมนต์ หรือว่ารักกันที่ใจ ไอ้หน้าตาฉันมันดูไม่ดี เธอถึงเดินหนี และไม่สนใจ ฉันก็เลยพึ่งของคุณไสย เพราะเธอเป็นคนหลายใจ คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย