ละครตอนจบ

  วงนิว   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ละครตอนจบ วงนิว TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้นน้ำ ขาวเนียมเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Record

F#m | D |F#m | D |

เหมืF#mอนละครที่มาถึงตอนสุดท้าDที่F#mตัวร้ายนั้นกลายเป็นฝ่ายชนDที่เธAอนั้นทำเป็นแกล้Eงรักเราพราะต้องกาC#mรลืมเขาคนนั้F#mแล้Dวมาทำให้ฉัน..หลงรักเธEอไปหมดหัวใจ

เธอบอกว่ายัC#mงไม่ลืมคนF#mเก่าเพราะเธอDยังรักเขาทั้งใAแล้วที่ผ่าC#mนมานั้นมันคืF#mออะไรเสียแรDงเสียใจที่รักEเธอ..

ที่ฉันทำไปD แล้วฉันนั้นได้อะไรDmก็เธอบอกใคร ๆC#m ว่าเราเป็นแค่เพื่อF#mนกันที่ทุ่มDเทไปทุกวัEน สุดท้ายกลายเป็นเทAทุ่มบอกรัDกก็วันตั้งหลาEยที บอกคิดถึC#mงก็มีตั้งหลาF#mยหนและสุดท้าDยเธอกับเขาสองคEนก็กลับไปรักAกัน  (E)

เรื่F#mองคนเก่าของเธอที่พูดกับฉัDพอจะรู้F#mว่ามันนั้นคงสำคัญกับเธอDที่เธอAนั้นทำเป็นแกล้งรัEกเราเพราะต้องกาDรลืมเขาคนนั้Aแล้Dวมาทำให้ฉัน..หลงรักเธEอไปหมดหัวใจ

* | ** |

D Dm | C#m F#m |D E | A |
Bm C#m | D A |
Bm C#m | D | E |

** | ** |

และสุดท้าDยเธอกับเขาสองคEนก็กลับไปรักAกันฟังเพลง - ละครตอนจบ วงนิว TMG - YouTube

เนื้อเพลง ละครตอนจบ วงนิว TMG เหมือนละครที่มาถึงตอนสุดท้าย ที่ตัวร้ายนั้นกลายเป็นฝ่ายชนะ ที่เธอนั้นทำเป็นแกล้งรักเรา พราะต้องการลืมเขาคนนั้น แล้วมาทำให้ฉัน หลงรักเธอไปหมดหัวใจ เธอบอกว่ายังไม่ลืมคนเก่า เพราะเธอยังรักเขาทั้งใจ แล้วที่ผ่านมานั้นมันคืออะไร เสียแรงเสียใจที่รักเธอ ที่ฉันทำไป แล้วฉันนั้นได้อะไร ก็เธอบอกใครๆว่าเราเป็นแค่เพื่อนกัน ที่ทุ่มเทไปทุกวัน สุดท้ายกลายเป็นเททุ่ม บอกรักก็วันตั้งหลายที บอกคิดถึงก็มีตั้งหลายหน และสุดท้ายเธอกับเขาสองคนก็กลับไปรักกัน เรื่องคนเก่าของเธอที่พูดกับฉัน พอจะรู้ว่ามันนั้นคงสำคัญกับเธอ ที่เธอนั้นทำเป็นแกล้งรักเรา เพราะต้องการลืมเขาคนนั้น แล้วมาทำให้ฉัน หลงรักเธอไปหมดหัวใจ และสุดท้ายเธอกับเขาสองคนก็กลับไปรักกัน