ตายก่อน

  TONY PHEE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตายก่อน TONY PHEE โทนี่ ผี
เนื้อร้อง/ทำนอง: โทนี่ ผีเรียบเรียง: โทนี่ผีดนตรี: กฤช กฤษณาวารินทร์, โทนี่ผีสังกัดค่าย: WerkGang, GMM GRAMMY

เราจะข้ามผ่าGนคืนวันที่เลวร้ายไปด้วBmยกันถึงตายไม่หวั่Emน จะดูแลเธอด้วยชีวิDmตฉันหากพรุ่งนี้ฟ้Cายอมให้สิทธ์..เลือกได้ว่าใคBmรจะตายก่EmอนฉัAmนขอยอมเป็นคDน ๆ นั้น

G | Bm |Em | D |

โปรดจงรู้Gว่ายังมีฉันคอยเคียงข้าBmงเธอจะดูแลEmและคอยปลอบใจเธอเสมDในวันที่เธCอกังวล หรือถูBmกใครบางคEmน..มาทำร้ายAmให้ทุกข์ทนแทบขาดใD

หากชีวิGตของเธอต้องเจอเรื่องราววุ่นBmวายหากมีอัEnนตรายหรือใครคิดทำร้ายDเธอจะไม่ให้ใคCรรังแกและไม่แคBmร์หน้าไหEmจะไม่ยอAmมให้เธอต้องทDนเสียใG

จับมือฉัCนไว้คนดีBm Em..นี่Amคือคำสัญญา..C จากฉันคนนี้D

เราจะข้ามผ่าGนคืนวันที่เลวร้ายไปด้วBmยกันถึงตายไม่หวั่Emน จะดูแลเธอด้วยชีวิDmตฉันหากพรุ่งนี้ฟ้Cายอมให้สิทธ์..เลือกได้ว่าใคBmรจะตายก่EmอนฉัAmนขอยอมเป็นคDน ๆ นั้GจะดูแCmลเธอด้วยชีวิDต..ของฉั(G)

G | Bm |Em | D |

หากเธอท้Gอให้มองขึ้นไปดูบนฟ้Bmหากเหนื่อยล้Emาให้เอนกายลงมาที่ฉัDตราบใดที่ดวCงตะวัน..ยังขึ้นลBmงอยู่อย่างนั้EmเปรียบดังฉัAmนรักเธอไปจDนนิรันGดร์

* | ** |

C | Bm Em |Am | C | D |

** |

G | Bm |Em | D |G |ฟังเพลง - ตายก่อน TONY PHEE โทนี่ ผี - YouTube

เนื้อเพลง ตายก่อน TONY PHEE โทนี่ ผี เราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน ถึงตายไม่หวั่น จะดูแลเธอด้วยชีวิตฉัน หากพรุ่งนี้ฟ้ายอมให้สิทธ์ เลือกได้ว่าใครจะตายก่อน ฉันขอยอมเป็นคนๆนั้น โปรดจงรู้ว่ายังมีฉันคอยเคียงข้างเธอ จะดูแลและคอยปลอบใจเธอเสมอ ในวันที่เธอกังวล หรือถูกใครบางคน มาทำร้ายให้ทุกข์ทนแทบขาดใจ หากชีวิตของเธอต้องเจอเรื่องราววุ่นวาย หากมีอันตรายหรือใครคิดทำร้ายเธอ จะไม่ให้ใครรังแกและไม่แคร์หน้าไหน จะไม่ยอมให้เธอต้องทนเสียใจ จับมือฉันไว้คนดี นี่คือคำสัญญา จากฉันคนนี้ เราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน ถึงตายไม่หวั่น จะดูแลเธอด้วยชีวิตฉัน หากพรุ่งนี้ฟ้ายอมให้สิทธ์ เลือกได้ว่าใครจะตายก่อน ฉันขอยอมเป็นคนๆนั้น จะดูแลเธอด้วยชีวิต ของฉัน หากเธอท้อให้มองขึ้นไปดูบนฟ้า หากเหนื่อยล้าให้เอนกายลงมาที่ฉัน ตราบใดที่ดวงตะวัน ยังขึ้นลงอยู่อย่างนั้น เปรียบดังฉันรักเธอไปจนนิรันดร์