ไม่เป็นไร

  Ultra Chuadz   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เป็นไร Ultra Chuadz อุลตร้า ช้วดส์

B | E |B | E |G#m | A | B |

ไม่Bเป็นไร ถ้าคิดว่าฉันEไม่ใช่เข้าBใจเลยแล้วกัน ไม่มีปัญEหาเมื่อสิ่งที่ฉันBเป็น มันไม่เข้าEตาเมื่อสิ่งที่ฉันBทำที่แล้ว ๆ มา มันยังEไม่เพียงพอG#m | A..เธG#mอก็หF#าไปB..

บอกBตรง ๆ ฉันก็คงEได้แค่นี้ถ้าเธอเห็นBว่ายังไม่ดี เธอต้องกาEรใครที่จะคว้าBเดือน ที่จะคว้าดาว..เอามาEให้เธอได้ก็ออกไปหาBดู ออกไปรู้จัก ออกไปรักEใครที่เธอใฝ่G#m | Aฝัน..

 B  ขอให้เธอได้เจอกับใคC#mรซักคนที่ดี E  ที่เธอรักเขาได้มากกว่F#า กว่าที่รักฉัน B  และหวังว่าเขาก็คงจะรักC#mเธอเช่นกัน   อย่างน้อEยที่สุด ให้เขารักเธอสักครึ่งF#หนึ่ง   อย่างที่ฉันรักB | C#m F#.. E  อย่างที่ฉันรักF# | (B)..

ไม่Bเป็นไร รักไม่รัEกก็บอกฉันสุดแต่หัวBใจเธอต้องการ เธอต้องกาEรใครที่จะคว้าBเดือน ที่จะคว้าดาว..เอามาEให้เธอได้หรือที่มันรักBเธอ ที่มันรักเธอที่มัน   E              G#m | A

* |

B | C#m |E | F# |
B | C#m |E | F# |

* |

B | E |B | E |B |ฟังเพลง - ไม่เป็นไร Ultra Chuadz อุลตร้า ช้วดส์ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เป็นไร Ultra Chuadz อุลตร้า ช้วดส์ ไม่เป็นไร ถ้าคิดว่าฉันไม่ใช่ เข้าใจเลยแล้วกัน ไม่มีปัญหา เมื่อสิ่งที่ฉันเป็น มันไม่เข้าตา เมื่อสิ่งที่ฉันทำ ที่แล้วๆมา มันยังไม่เพียงพอ เธอก็หาไป บอกตรงๆฉันก็คงได้แค่นี้ ถ้าเธอเห็นว่ายังไม่ดี เธอต้องการใคร ที่จะคว้าเดือน ที่จะคว้าดาว เอามาให้เธอได้ ก็ออกไปหาดู ออกไปรู้จัก ออกไปรักใคร ที่เธอใฝ่ฝัน ขอให้เธอได้เจอกับใครซักคนที่ดี ที่เธอรักเขาได้มากกว่า กว่าที่รักฉัน และหวังว่าเขาก็คงจะรักเธอเช่นกัน อย่างน้อยที่สุด ให้เขารักเธอสักครึ่งหนึ่ง อย่างที่ฉันรัก อย่างที่ฉันรัก ไม่เป็นไร รักไม่รักก็บอกฉัน สุดแต่หัวใจเธอต้องการ เธอต้องการใคร ที่จะคว้าเดือน ที่จะคว้าดาว เอามาให้เธอได้ หรือที่มันรักเธอ ที่มันรักเธอ ที่มัน