ดอกไม้ในใจฉัน

 Warin สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกไม้ในใจฉัน Warin วรินทร์
เนื้อร้อง: Warinทำนอง: วรินทร์เรียบเรียง: messy room

C# | G#/C |A#m | G#/C |

 C#  ลา ลา ลา ลG#/Cา  ลา ลา ลA#mา  ลา ลา  ลา ลG#/Cา ลา

 C#  สายลมโบกพัดโชG#/Cยมา   ย้ำเตือA#mนหัวใจได้ผ่อนคลาG# C#  แสงแดดสะท้อG#/Cนลงมา สายน้ำA#mกลายเป็นสีทอG# C#  เหมือนกับฉันที่รู้G#/Cสึก.. กับเธA#mอ..อยู่อย่างนั้G#

 C#  ลา ลา ลา ลG#/Cา  ลา ลา ลA#mา  ลา ลา  ลา ลG#/Cา ลา

 C#  ช่างสวยงาG#/Cม  ไม่เลือนลาA#m   และไม่G#/Cลบไม่เลือนจางหาC#ย(จากใจ)   ดั่งดอกไม้G#/C..อยู่ในใจฉัA#m   อยู่ในนั้G#น พัดปลิวไสวC#   อยู่ในใจฉัG#/Cน.. อยู่ในนั้A#mน ไม่ต้องไปไหG#

 C#  ไม่มีอะไรG#มาทำร้ายเธอไA#mด้   ให้เธG#อยังงดงามต่อไปC#   แม้ว่าท้องฟ้G#า..มืดสลาA#mยหายไป   แต่ใจG#ฉัน มีแต่เธC#   มีแต่เธG#/Cอ.. มีแต่เA#m | G#/Cธอ...

 C#  ลา ลา ลา ลG#/Cา  ลา ลา ลA#mา  ลา ลา  ลา ลG#/Cา ลา

* |

 C#  ไม่มีอะไรG#มาทำร้ายเธอไA#mด้   ให้เธG#อยังงดงามต่อไปC#   โอ้เจ้าดอกไม้G#/C.. เจ้าเบ่งบาA#mน งดงามกว่าใคG#/C

 C#  ลา ลา ลา ลG#/Cา ..   ทำได้เพียA#mงจ้องมองไม่อาจเก็บG#/Cไว้.. C#  ลา ลา ลา ลG#/Cา ..   กลิ่นความหอA#mมของเธอไม่จาG#/Cงหาย..   อยู่ในใจC#.. อยู่ในใจG#/C   ลา ลา ลา ลA#mา  ลา ลา ลา ลา ลG#/Cา ลา ..   เจ้าดอกไม้C#..ฟังเพลง - ดอกไม้ในใจฉัน Warin วรินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง ดอกไม้ในใจฉัน Warin วรินทร์ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา สายลมโบกพัดโชยมา ย้ำเตือนหัวใจได้ผ่อนคลาย แสงแดดสะท้อนลงมา สายน้ำกลายเป็นสีทอง เหมือนกับฉันที่รู้สึก กับเธอ อยู่อย่างนั้น ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ช่างสวยงาม ไม่เลือนลาง และไม่ลบไม่เลือนจางหาย(จากใจ) ดั่งดอกไม้ อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น พัดปลิวไสว อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น ไม่ต้องไปไหน ไม่มีอะไรมาทำร้ายเธอได้ ให้เธอยังงดงามต่อไป แม้ว่าท้องฟ้า มืดสลายหายไป แต่ใจฉัน มีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ไม่มีอะไรมาทำร้ายเธอได้ ให้เธอยังงดงามต่อไป โอ้เจ้าดอกไม้ เจ้าเบ่งบาน งดงามกว่าใคร ลา ลา ลา ลา ทำได้เพียงจ้องมองไม่อาจเก็บไว้ ลา ลา ลา ลา กลิ่นความหอมของเธอไม่จางหาย อยู่ในใจ อยู่ในใจ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา เจ้าดอกไม้