เครื่องช่วยหายใจ

  วุฒิ ป่าบอน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: พ็อค บิ๊กอายโปรดิวเซอร์: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0884461269

F | A# |F | C |

Fยายามทำทุกอย่างเพื่A#อต้องการ จะรั้ง จะดึงFเธอไว้ทั้งที่ฉันCรู้ดีอยู่แก่ใจว่าวันนี้A#..เธอหมดCรัก..  ว่าวันนี้AmเธอหมดDmใจว่าวันนี้A#..เธอเปลี่ยนไปCเป็นคนละFคน

 A#  เจ็บแค่ไหCนก็ต้องทFนให้ไหว   ก็เพราะรัA#ก รักเธอทั้งใจC ยังไงก็Fยอม   ยิGmนดีที่จะเป็นCควาย เป็นAmของตายให้เธDmอก็ยอม   เป็A#นคู่นอนก็พร้Cอม คู่ซ้อมของเธFอก็ได้

 A#  ขอแค่เพียCงเธอ..อย่าหาDmยไปจากฉัน A#  ขอเพียงเท่านั้Cนก็พอ ฉันขอFเธอจะได้ไหม Am  แหละที่เหลือฉันหลอกตัวฉันDmเองได้ไม่เป็นไร Am  ถึงจะเจ็บก็ดีกว่าฉันDmต้องเสียเธอไป   อยู่เป็นA#เครื่องช่วยหายใจให้ฉันทีC

แม้วันนี้ฉันจะเป็นเพียFงอากาศที่เธอCไม่เคยมองDmเห็นแต่เธอCคือออกซิเจA#ที่ฉันมองเห็Cนและเป็นลมหาFยใจให้ฉันได้พัดผ่านเธA#อ แม้เธอไม่รู้Cสึกก็ยังดีAmกว่าที่ต้องเสียDmเธอไปขอแค่มีA#เธออยู่เป็นเครื่องช่วยหายCใจ

แม้จะเจ็A#บ จะทรมาน สักแค่ไหCก็ดีกว่าฉันอยู่ไปโดยไม่Fมีเธอ..  (C)

A# C | Dm |A# C | F |
Gm C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** | ** | *** |ฟังเพลง - เครื่องช่วยหายใจ วุฒิ ป่าบอน - YouTube

เนื้อเพลง เครื่องช่วยหายใจ วุฒิ ป่าบอน พยายามทำทุกอย่าง เพื่อต้องการ จะรั้ง จะดึงเธอไว้ ทั้งที่ฉันรู้ดีอยู่แก่ใจ ว่าวันนี้ เธอหมดรัก ว่าวันนี้เธอหมดใจ ว่าวันนี้ เธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เจ็บแค่ไหนก็ต้องทนให้ไหว ก็เพราะรัก รักเธอทั้งใจ ยังไงก็ยอม ยินดีที่จะเป็นควาย เป็นของตายให้เธอก็ยอม เป็นคู่นอนก็พร้อม คู่ซ้อมของเธอก็ได้ ขอแค่เพียงเธอ อย่าหายไปจากฉัน ขอเพียงเท่านั้นก็พอ ฉันขอเธอจะได้ไหม แหละที่เหลือฉันหลอกตัวฉันเองได้ไม่เป็นไร ถึงจะเจ็บก็ดีกว่าฉันต้องเสียเธอไป อยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจให้ฉันที แม้วันนี้ฉันจะเป็นเพียงอากาศ ที่เธอไม่เคยมองเห็น แต่เธอคือออกซิเจน ที่ฉันมองเห็นและเป็นลมหายใจ ให้ฉันได้พัดผ่านเธอ แม้เธอไม่รู้สึก ก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียเธอไป ขอแค่มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจ แม้จะเจ็บ จะทรมาน สักแค่ไหน ก็ดีกว่าฉันอยู่ไปโดยไม่มีเธอ