หน้าโจรโอนไว

 วุฒิชัย พรแสนเมือง หมอลำ อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน้าโจรโอนไว วุฒิชัย พรแสนเมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย สารบัญเรียบเรียง: จักรี อบมาโปรดิวเซอร์: กฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงสังกัดค่าย: BANPONGLANGติดต่องานแสดง: 0868600272

Fm | C# A#m |Cm D# | Fm |

ถึงหน้าตาคล้ายG#โจร แต่เรื่องเงินอ้ายโอนไว๊ไวขอเพียงเป็นคนรู้A#mใจ อยู่คู่กันไD#ปจริงใจแน่Fmนอน..

 Fm  โอ้ยน้อ..ไผว่าเฉยกะตามถ่อน บ่สะออนกะตามซ่าง นางเอ่ย..เห็นแต่งโตฮ่างฮ้าง นางน้องบ่เชื่อใจบอกก่อนเด้อ คันบ่จองอ้ายไว้ เดี๋ยวสิว่าบ่เหลือโตน...หน้าคือโจรโอนเงินไวกว่าไผเลยเด้อน้องฮู้บ่จอง เสียใจด้วย...

Fm D# | G# |A#m D# | Cm |

Fm | Fm |Fm | A#m |
Fm | A#m |Cm D# | Fm |

คนอย่างอ้าFmยนั้น บ่มีCmฟังก์ชั่นคืFmอเพิ่นชีวิตบังเอิFmญ ชอบอยู่แบบโลCmโซในสายตาสาFmว เฮากะแค่ผู้บ่าวกะโปA#mโลบ่มีแต่งงามแต่งโFmก้ บ่ทำโตD#วิ่งตามสมัCm

เก็บใจรอFmดู คอยผู้Cmเข้าใจเราFmจริงเก็บฮักคอFmยหญิง..ผู้ที่มีความจริงใCmถึงหน้าเหมือนโจG#ร แต่เรื่องเงินอ้ายโอนไA#mว๊ไวขอเพียงเป็นคนรู้G#ใจ อยากได้D#อีหยังบอG#กมา

Fm | A#m |Cm D# | Fm |

พร้อมเพย์จัดA#mให้ ทันใจเคแบงค์ก็Fmมีเอทีเอ็มก็C#มี ขอมาตี้D#จัดให้เลยG#หล่ามาเป็นแฟนอ้Fmาย บ่อายผู้ใด๋ดอกA#mหนาถึงหน้าเหมือนโจG#ร แต่เรื่องเงินโอนไวคือA#mว่าอย่ามาผะสCmา..เลยนD#ะแค่แต่งตัวG#ดี...Fm.

ซายคนนี้Fm แมนดูบ่ภายนอกตามส่างซายคนนี้ แมนดูบ่ภายนอกตามส่างแต่งฮ้าง ๆ บ่โชว์แบงค์แข่งไผ๋เก็บเสี่ยงไว้ คมอยู่ในฝักแมนบ่มีซัมฮักกะส่างมันเฮาเอ่ย

อยู่แบบเชยG# ๆ บ่เคA#mยอินดี้อินCmดายอยู่ตามสบC#าย บ่ลวด บ่ลาD#ยเฮาเอ่Fmปลิ้นปลอกหลอG#กหลวงมารยา บ่เค๊ย บ่A#mเคยคบปุ๊บโอนปั๊Fmบ ได้รับเต็ม ๆ ไปA#mเลยอย่ามัวนิ่งCmเฉย รีบจอD#งอ้ายเป็นคู่G#ใจ..

 Fm  หน้าบ่ให้แต่หัวใจฝั่งเพชรหน้าบ่ให้แต่หัวใจฝั่งเพชรเด็ดกว่าซุมหมู่เจ้า พากันเว้าว่าดีเห็นแต่งโตโลโซจั่งซี่ เห็นทำโตกระจอกจั่งซี่มีดีอยู่ที่ใจ หน้าคือโจรโอนกว่าไผเด้อน้องเรื่องเงินพี่โอนคล้อง พี่โอนคล้อง เอ่ย..

Fm | Fm |Fm | Cm |
Fm | A#m |Cm D# | Fm |ฟังเพลง - หน้าโจรโอนไว วุฒิชัย พรแสนเมือง - YouTube

เนื้อเพลง หน้าโจรโอนไว วุฒิชัย พรแสนเมือง ถึงหน้าตาคล้ายโจร แต่เรื่องเงินอ้ายโอนไว๊ไว ขอเพียงเป็นคนรู้ใจ อยู่คู่กันไปจริงใจแน่นอน โอ้ยน้อ ไผว่าเฉยกะตามถ่อน บ่สะออนกะตามซ่าง นางเอ่ย เห็นแต่งโตฮ่างฮ้าง นางน้องบ่เชื่อใจ บอกก่อนเด้อ คันบ่จองอ้ายไว้ เดี๋ยวสิว่าบ่เหลือโตน หน้าคือโจรโอนเงินไวกว่าไผเลยเด้อน้อง ฮู้บ่จอง เสียใจด้วย คนอย่างอ้ายนั้น บ่มีฟังก์ชั่นคือเพิ่น ชีวิตบังเอิญ ชอบอยู่แบบโลโซ ในสายตาสาว เฮากะแค่ผู้บ่าวกะโปโล บ่มีแต่งงามแต่งโก้ บ่ทำโตวิ่งตามสมัย เก็บใจรอดู คอยผู้เข้าใจเราจริง เก็บฮักคอยหญิง ผู้ที่มีความจริงใจ ถึงหน้าเหมือนโจร แต่เรื่องเงินอ้ายโอนไว๊ไว ขอเพียงเป็นคนรู้ใจ อยากได้อีหยังบอกมา พร้อมเพย์จัดให้ ทันใจเคแบงค์ก็มี เอทีเอ็มก็มี ขอมาตี้จัดให้เลยหล่า มาเป็นแฟนอ้าย บ่อายผู้ใด๋ดอกหนา ถึงหน้าเหมือนโจร แต่เรื่องเงินโอนไวคือว่า อย่ามาผะสา เลยนะแค่แต่งตัวดี ซายคนนี้ แมนดูบ่ภายนอกตามส่าง ซายคนนี้ แมนดูบ่ภายนอกตามส่าง แต่งฮ้างๆบ่โชว์แบงค์แข่งไผ๋ เก็บเสี่ยงไว้ คมอยู่ในฝัก แมนบ่มีซัมฮักกะส่างมันเฮาเอ่ย อยู่แบบเชยๆบ่เคยอินดี้อินดาย อยู่ตามสบาย บ่ลวด บ่ลายเฮาเอ่ย ปลิ้นปลอกหลอกหลวงมารยา บ่เค๊ย บ่เคย คบปุ๊บโอนปั๊บ ได้รับเต็มๆไปเลย อย่ามัวนิ่งเฉย รีบจองอ้ายเป็นคู่ใจ หน้าบ่ให้แต่หัวใจฝั่งเพชร หน้าบ่ให้แต่หัวใจฝั่งเพชร เด็ดกว่าซุมหมู่เจ้า พากันเว้าว่าดี เห็นแต่งโตโลโซจั่งซี่ เห็นทำโตกระจอกจั่งซี่ มีดีอยู่ที่ใจ หน้าคือโจรโอนกว่าไผเด้อน้อง เรื่องเงินพี่โอนคล้อง พี่โอนคล้อง เอ่ย