อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย

  แบม ไพลิน   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย แบม ไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: ป๊อป นพรัตน์โปรดิวเซอร์: เบิ้ล ปทุมราช

A# |

G# A# | Gm Cm | Fm A# | D# |
G# A# | Gm Cm | Fm A# | D# A# |

ตื่นแล้วบ่D#อ้ายตื่นแล้วบ่ มื้อนี้Gmสีแข่วแล้วบ่ดูแลFmเจ้าของบ่หนอ เป็นห่วงอ้ายA#หลายย้านอ้าD#ยเป็นแบคทีเรีย อ้ายต้องมีเมีGmยไปอยู่ข้างกายหากอ้าFmยยังบ่มีไผ ยังว่างอยู่เด้A#อพี่

สิคอG#ยดูแลใส่ใจA# ขอเพีGmยงได้ใกล้ชิดอ้CmายคุณภาFmพของน้องกะหลาย ค่าดองบ่แพA#

กะย้อนฮักอ้ายแฮD#เลยอยากเป็นแปรงสีฟันของอ้าCmยามอ้าA#ยสีแข่วยามใด๋G#สิได้อยู่ใกA#ล้ แปรงซ้าย แปรงขวD#สิห่วงใยG# ใส่ใจทุกวัA#สิดูแลฟัGmนจนขาวพู้นล่Cmขอแค่อ้Fmาย อย่าถิ่ม อย่าป๋าให้คิดเห็นหน้A#า เมื่อยามแปรงD#ฟัน    (A#)

หากอ้าD#ยฮักคนใจดีฮักคนใจดี น้องนี่Gmถูกใจอ้ายแฮงของดีFmราคาบ่แพง แถมเด็ดอ้ายA#จ๋าโปรดมอD#งกันที่่หัวใจอย่ามองร่างกาGmยกับเพียงหน้าตากะมัFmกกะหยังอยู่ล่ะ เลยเว้าแบบนี้A#

* | ** |

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |
G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |

* | ** | ** |

ขอแค่อ้Fmาย อย่าถิ่ม อย่าป๋าให้คิดเห็นหน้A#า.. เมื่อยามแปรงD#ฟัน

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |D# |ฟังเพลง - อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย แบม ไพลิน - YouTube

เนื้อเพลง อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย แบม ไพลิน ตื่นแล้วบ่อ้ายตื่นแล้วบ่ มื้อนี้สีแข่วแล้วบ่ ดูแลเจ้าของบ่หนอ เป็นห่วงอ้ายหลาย ย้านอ้ายเป็นแบคทีเรีย อ้ายต้องมีเมียไปอยู่ข้างกาย หากอ้ายยังบ่มีไผ ยังว่างอยู่เด้อพี่ สิคอยดูแลใส่ใจ ขอเพียงได้ใกล้ชิดอ้าย คุณภาพของน้องกะหลาย ค่าดองบ่แพง กะย้อนฮักอ้ายแฮง เลยอยากเป็นแปรงสีฟันของอ้าย ยามอ้ายสีแข่วยามใด๋ สิได้อยู่ใกล้ แปรงซ้าย แปรงขวา สิห่วงใย ใส่ใจทุกวัน สิดูแลฟันจนขาวพู้นล่ะ ขอแค่อ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า ให้คิดเห็นหน้า เมื่อยามแปรงฟัน หากอ้ายฮักคนใจดีฮักคนใจดี น้องนี่ถูกใจอ้ายแฮง ของดีราคาบ่แพง แถมเด็ดอ้ายจ๋า โปรดมองกันที่่หัวใจ อย่ามองร่างกายกับเพียงหน้าตา กะมักกะหยังอยู่ล่ะ เลยเว้าแบบนี้ ขอแค่อ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า ให้คิดเห็นหน้า เมื่อยามแปรงฟัน