คือเธอใช่ไหม (100x100)

  ต่าย อรทัย   Getsunova   ลูกกรุง   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คือเธอใช่ไหม Getsunova x ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: Getsunova, พูนศักดิ์ จตุระบุล, จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | B/D# |A | B |
E | G#m |C#m | A B |

นาEนเนิ่นนานแค่ไหB/D#น..ที่คำว่ารัC#mกไม่ได้ทำG#mงานจนเกืAอบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใคF#mรมันเป็นอย่างไB

มีEแต่ความอ้างว้B/D#าง..ที่เดินร่วมทาC#mงกันมาแสนG#mไกลอยากมีAคนคอยเข้าใจ ก็ไม่เคยมีF#mจนเลิกมองหB

แต่แล้C#mวก็มีวันนี้ วันที่ชีวิG#mตมีเธอเข้ามาหรือเธF#mอคือคนที่ฟ้า..กำหนดลงมAาให้เป็นคนนั้B

คนที่จะบอกว่ารัEกและพูดว่ารัB/D#กตลอดไปC#mคนที่จะไม่ไปไหF#mน จะดี จะร้าAย จะไม่ทิ้งBกันคนที่จะอยู่ตรงนี้EและมีชีวิB/D#ตเพื่อกันทุกวัC#mคนที่จะดูแลกัF#mน จากวันนี้Aถึงวันสุดท้Bาย..คือเธอใช่F#m Bไหม..       คือเธอใช่ไหม

E B |

นาEนเนิ่นนานจากนี้B/D# ที่คำว่ารัC#mกจะได้ทำงG#mานห่วงใยAเมื่อยามใกล้กันและคอยคิดถึงกัF#mนเมื่อยามห่างไกB

มีEแต่เราเท่านั้B/D#น..ที่เดินร่วมทาC#mงไม่ว่าเมื่G#mอไรคืนวัAนที่เคยเหงาใจ จะไม่มีทาF#mงหวนคืนกลับมB

* | ** |

A | B E |A | B E |A | B |

A B | C#m E |A B | C#m E |

คนที่จะบอกว่าฮัEกและพูดว่าฮัB/D#กตลอดไปC#mคนที่จะไม่ไปไหF#mน จะดี จะร้าAย จะไม่ทิ้งBกันคนที่จะอยู่ตรงนี้AและมีชีวิBตเพื่อกันทุกวัC#mคนที่จะดูแลกัF#mน จากวันนี้Aถึงวันสุดท้Bายคือเธอใช่F#m Bไหม..       คือเธอใช่ไหม

A B | C#m E | ( x2 )ฟังเพลง - 100x100 คือเธอใช่ไหม Getsunova เก็ตสึโนวา x ต่าย อรทัย - YouTube

เนื้อเพลง คือเธอใช่ไหม Getsunova เก็ตสึโนวา x ต่าย อรทัย นานเนิ่นนานแค่ไหน ที่คำว่ารักไม่ได้ทำงาน จนเกือบลืมไปเหมือนกัน ว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไร มีแต่ความอ้างว้าง ที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกล อยากมีคนคอยเข้าใจ ก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหา แต่แล้วก็มีวันนี้ วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามา หรือเธอคือคนที่ฟ้า กำหนดลงมาให้เป็นคนนั้น คนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป คนที่จะไม่ไปไหน จะดี จะร้าย จะไม่ทิ้งกัน คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวัน คนที่จะดูแลกัน จากวันนี้ถึงวันสุดท้าย คือเธอใช่ไหม คือเธอใช่ไหม นานเนิ่นนานจากนี้ ที่คำว่ารักจะได้ทำงาน ห่วงใยเมื่อยามใกล้กัน และคอยคิดถึงกันเมื่อยามห่างไกล มีแต่เราเท่านั้น ที่เดินร่วมทางไม่ว่าเมื่อไร คืนวันที่เคยเหงาใจ จะไม่มีทางหวนคืนกลับมา คนที่จะบอกว่าฮักและพูดว่าฮักตลอดไป คนที่จะไม่ไปไหน จะดี จะร้าย จะไม่ทิ้งกัน คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวัน คนที่จะดูแลกัน จากวันนี้ถึงวันสุดท้าย คือเธอใช่ไหม คือเธอใช่ไหม