3ปีบ่ตอบแชท (กินโดนโพดข้าว)

  น้ำไวน์ ล้อมเดช   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 3ปีบ่ตอบแชท น้ำไวน์ ล้อมเดช
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำไวน์ ล้อมเดชเรียบเรียง: จักรี อบมาโปรดิวเซอร์: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคสังกัดค่าย: Tonmai Musicติดต่องานแสดง: 0818235155

Em | C |G | B7 |

มื่อนี้Emผมมีแนวมาเว้าให้ฟัB7เป็Amนเรื่องราวความหลัDงที่ยังฝังใGมันEmเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเรียน ม.ปลAmายเป็นสิ่Dงที่ผมจำได้B7 บ่เคยลืEm

มื่อนั้นEmผม Add Facebook ผู้สาวอันหนึ่Amงไปบ่บอDกดอกว่าเป็นไผB7 ให้เจ้าฮู้เอEmเป็Emนเวลา 18 นาฬิกาเค็ง AmผมDนั่งจอบนั่งเล็B7ง ว่าเขาสิรับ Add Emบ่แล้วเขEmากะรับ Add ผมมาดีใจแท้น้AmผมเลDยทักแชทไปเนB7าะ ว่าเฮ็ดหยังEmอยู่เขEmากะเลยตอบมาว่ากินข้าวอAmยู่ให้อดDใจรอสักครู่B7 กินข้าวแล้วสิแชทEmกลับ     Em

ไอ้ผมกะรCอ ร้อ รอ จนมาฮอDดมื้อนี้เป็นเวลGา 3 ปีBmเห็นจะไEmด้ป่านนี้Cเจ้าคือสิอ้วนเป็นควDายเจ้าคือสิใหญ่คือช้G | Gาง..คันเจ้าสิกินCข้าวดนป่านนี้Dเฮ็ดนาจักท่BmงจังสิพอละนาEmอ้ายถ่าแชทเจ้Cาจนโทรศัพท์อ้ายฮ้Dางป่านนี้นาB7ง.. (คงสิท้องแตกตาEmย)

Em | Bm |C D | G |
Em | D |C D | Em |

* | ** | ** |

คั่นเจ้าได้ฟัCงเพลงนี้แล้Dคั่นแม่นกินข้าวแล้Bmวกะแชทหาอ้ายแน่เด้Em3 ปีที่อ้าCยได้เฝ้ารอเธDอ และอ้ายสิรอต่อไGป..กินโดนโพดข้าวนั่นคอร์ดเพลง 3 ปีบ่ตอบแชท น้ำไวน์ ล้อมเดช

เนื้อเพลง สามปีบ่ตอบแชท น้ำไวน์ ล้อมเดช มื่อนี้ผมมีแนวมาเว้าให้ฟัง เป็นเรื่องราวความหลังที่ยังฝังใจ มันเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเรียน ม ปลาย เป็นสิ่งที่ผมจำได้ บ่เคยลืม มื่อนั้นผม Add Facebook ผู้สาวอันหนึ่งไป บ่บอกดอกว่าเป็นไผ ให้เจ้าฮู้เอง เป็นเวลา 18 นาฬิกาเค็งๆผมนั่งจอบนั่งเล็ง ว่าเขาสิรับ Add บ่ แล้วเขากะรับ Add ผมมาดีใจแท้น้อ ผมเลยทักแชทไปเนาะ ว่าเฮ็ดหยังอยู่ เขากะเลยตอบมาว่ากินข้าวอยู่ ให้อดใจรอสักครู่ กินข้าวแล้วสิแชทกลับ ไอ้ผมกะรอ ร้อ รอ จนมาฮอดมื้อนี้ เป็นเวลา 3 ปีเห็นจะได้ ป่านนี้เจ้าคือสิอ้วนเป็นควาย เจ้าคือสิใหญ่คือช้าง คันเจ้าสิกินข้าวโดนป่านนี้ เฮ็ดนาจักท่งจังสิพอละนาง อ้ายถ่าแชทเจ้าจนโทรศัพท์อ้ายฮ้าง ป่านนี้นาง (คงสิท้องแตกตาย) คั่นเจ้าได้ฟังเพลงนี้แล้ว คั่นแม่นกินข้าวแล้วกะแชทหาอ้ายแน่เด้อ 3 ปีที่อ้ายได้เฝ้ารอเธอ และอ้ายสิรอต่อไป กินโดนโพดข้าว