เหตุการณ์นี้

  7Days Crazy   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหตุการณ์นี้ 7 Days Crazy

C#m A | E B |
C#m A | E B |

การEที่โดนทำร้ายจากคนที่เรารักมันทAรมานมาก ๆ จนเกินบรรยายการEเชื่อใจคนที่เราเรียกว่าคนรักแต่ได้คืAนคือความปวดร้าว

ตอกและย้ำC#m..บาดแผลให้ถึงที่สุAร้องให้ดังที่สุC#mด  น้ำตาจากคนAแพ้.. B

แต่เหตุการณ์นี้Eจะไม่เกิดขึ้นอีกจะยอมโง่C#mแค่เพียงครั้งเดียวต่Bอจากนี้Aไป.. การจะรักG#mใครควรต้องใF#nช้..สมอBเรื่องแบบนี้Eจะไม่เกิดขึ้นอีกB/Ebะไม่ตัดสินC#mคนดีด้วยสายตาเจ็บBมันลบยากAเย็น ที่ดูคนไม่เป็นอย่าไปAmรักใครมากกว่Bา..ตัวเอ(E)

C#m A | E B |
C#m A | E B |

ต้องกาEรเป็นคนสุดท้ายเหมือนใครต่อใครเขาไม่ต้องกาAรเป็นคนโง่เขลาที่โดนหลอกลวงจะไม่ยอEมเป็นคนใจง่ายที่เป็นอย่างวันนี้ความเสียใจAไม่ควรเจอะเจอ

* | ** |

E A | C#m B |

** |ฟังเพลง - เหตุการณ์นี้ 7Days Crazy - YouTube

เนื้อเพลง เหตุการณ์นี้ 7Days Crazy การที่โดนทำร้ายจากคนที่เรารัก มันทรมานมากๆจนเกินบรรยาย การเชื่อใจคนที่เราเรียกว่าคนรัก แต่ได้คืนคือความปวดร้าว ตอกและย้ำ บาดแผลให้ถึงที่สุด ร้องให้ดังที่สุด น้ำตาจากคนแพ้ แต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก จะยอมโง่แค่เพียงครั้งเดียว ต่อจากนี้ไป การจะรักใครควรต้องใช้ สมอง เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก จะไม่ตัดสินคนดีด้วยสายตา เจ็บมันลบยากเย็น ที่ดูคนไม่เป็น อย่าไปรักใครมากกว่า ตัวเอง ต้องการเป็นคนสุดท้ายเหมือนใครต่อใครเขา ไม่ต้องการเป็นคนโง่เขลาที่โดนหลอกลวง จะไม่ยอมเป็นคนใจง่ายที่เป็นอย่างวันนี้ ความเสียใจไม่ควรเจอะเจอ