แฟนฉัน

  AB Normal   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แฟนฉัน Ab normal เอบีนอร์มัล
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | Em7 |D | Cadd9 |
G | Em7 |D | Cadd9 |

G | Em7 |D | Cadd9 |
G | Em7 |D | Cadd9 |

จิตใจตรงGกัน ผูกพันรักEm7ใหม่สุขใจเหลือDเกิน รักเพลินสดใGมอบรักให้Am7เธอ ใจฉันเหม่Em7อลอยหากเธอยังคอAm7ย ฉันพลอDยอิ่มใจG

หกนาฬิกGา แอบมาพบเEm7ธอเจอะกันทุกDที โสภีงามแGท้ไม่แพ้เทAm7วี จันทร์ศรีผ่องเEm7พ็ญเธอคงมองเห็Am7น ฉันเป็DนยอดชาCadd9

ภูมิDใจฉันได้เธอมา จะEmถนอมกล่อมเธอยามDมอง ช่างซึ้งเลิศเลอ ยามเธอโปรยยิ้มให้มาแก้EmมเธอแดงหนักหนA

เจ็ดนาฬิกGา รีบมาเล่าEm7เรียนใจยังหมุนDเวียน ถึงเรียนสับสGชอบคิดกังAm7วล ไม่พ้นเรื่องEm7เธอนี่ไงเพื่อAm7นเกลอ รูปเธDอแฟนฉัG

G | Em7 |D | Cadd9 |
G | Em7 |D | Cadd9 |

G | Em7 |D | Cadd9 |
G | Em7 |D | Cadd9 |

* | ** |

นี่ไงเพื่อAm7นเกลอ รูปเธDอแฟนฉัG

G | Em7 | D | Cadd9 | ( x4 ) | G |ฟังเพลง - แฟนฉัน Abnormal เอบีนอร์มอล - YouTube

เนื้อเพลง แฟนฉัน Ab normal เอบีนอร์มัล จิตใจตรงกัน ผูกพันรักใหม่ สุขใจเหลือเกิน รักเพลินสดใส มอบรักให้เธอ ใจฉันเหม่อลอย หากเธอยังคอย ฉันพลอยอิ่มใจ หกนาฬิกา แอบมาพบเธอ เจอะกันทุกที โสภีงามแท้ ไม่แพ้เทวี จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ เธอคงมองเห็น ฉันเป็นยอดชาย ภูมิใจฉันได้เธอมา จะถนอมกล่อมเธอ ยามมอง ช่างซึ้งเลิศเลอ ยามเธอโปรยยิ้มให้มา แก้มเธอแดงหนักหนา เจ็ดนาฬิกา รีบมาเล่าเรียน ใจยังหมุนเวียน ถึงเรียนสับสน ชอบคิดกังวล ไม่พ้นเรื่องเธอ นี่ไงเพื่อนเกลอ รูปเธอแฟนฉัน นี่ไงเพื่อนเกลอ รูปเธอแฟนฉัน