ล่ะแมนวา

  เฟิร์ส ละไมหรรษา   อ๊อฟ สงกรานต์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล่ะแมนวา อ๊อฟ สงกรานต์ Feat.เฟิร์ส ละไมหรรษา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: อั๋น หมาหลง, ปิงปอง พงษ์อนันต์

D# | A# |Cm | G# A# |

เอาD#ฮานี่ฟังเด้A#ออ้ายสิว่าล่ะเพียงแค่ได้Cmพ้อหน้า ใจอ้าG#ยกะสั่นแฮA#ข้าวบ่กิD#นกะได้ ขั่นได้เว้าA#นำคำแพงคนอิหยัCmงตาฮักแฮง แก้มแดG#งเจ้าฮู้โตบ่A#

ล่ะมFmาบัดนี้ ให้พี่ถาGmมจักคำแหน่แมนเจ้ามีG#คนคอยดูแลแล้วไป่น้D#อยากสิเป็Fmนแฟนเธอ พอสิเป็Gmนไปได้บ่CmคนสวG#ยอ้ายนี่หนอ คนงาA#มพี่นี่เอย

ล่ะแมนวาเด้อนาD#ง พอแต่แนA#มเห็นน้อG#ใจมันฟ้อA#งว่าแมนตำD#แหน่งแฟนA#ในใจเจ้G#ามีไผแล้วA#ล่ะไปงาG#มเป็นตาฮัA#ก อ้ายนี่มัGmกเจ้าหลCmายเอFmาอิหยังมาแลกน้อจั่งสิได้A#..เป็นแฟนน้องD#หล่า

 Cm  สายตาอ้ายเทียวแนมหาเจ้า   ใจเหงาอ้ายเทียวอ้อนให้หม่าย   บ่เคยมีไผถืกใจอ้าย จั่งมาพ้อกะล่ะแมนอีนาง   ใจบาง ๆ ของอ้ายไหวหวั่น ตั้งแต่วันที่ได้พบเจ้าอยากสิเว้D#าแต่ดนแล้วน้Cmองได้แค่มอD#งจนมาฮอดมื้อนี่CmขอเลขบัญชีD# เบอร์โทรบ่ต้CmองขอตีตราA#จอง..เด้อD#น้องหล่าเอย

Fm | Gm |G# | D# |
Fm | Gm Cm |
G# | A# | A# |

ล่ะแมนวาเด้อนาD#ง พอแต่แนมเห็นน้องหัวใจฟ้องล่ะว่าแมน ขั่นแมนได้เจ้าเป็นแฟนเป็นแฟนเด้อล่ะแมนบักอ้าย รับรองได้ว่าฮักชัวร์ว่าสิเหมารถทัวร์พาแม่มาเบิ่Fmแต่ว่าเงินบ่เถึงกะเลยมาสามA#ล้อ

** | *** |

G# A# | Gm Cm |Fm | D# A# |

* | ** | ** |

D# | A# |Cm | G# A# |D# |ฟังเพลง - ล่ะแมนวา อ๊อฟ สงกรานต์ Feat.เฟิร์ส ละไมหรรษา - YouTube

เนื้อเพลง ล่ะแมนวา อ๊อฟ สงกรานต์ Feat.เฟิร์ส ละไมหรรษา เอาฮานี่ฟังเด้ออ้ายสิว่า ล่ะเพียงแค่ได้พ้อหน้า ใจอ้ายกะสั่นแฮง ข้าวบ่กินกะได้ ขั่นได้เว้านำคำแพง คนอิหยังตาฮักแฮง แก้มแดงเจ้าฮู้โตบ่ ล่ะมาบัดนี้ ให้พี่ถามจักคำแหน่ แมนเจ้ามีคนคอยดูแลแล้วไป่น้อ อยากสิเป็นแฟนเธอ พอสิเป็นไปได้บ่ คนสวยอ้ายนี่หนอ คนงามพี่นี่เอย ล่ะแมนวาเด้อนาง พอแต่แนมเห็นน้อง ใจมันฟ้องว่าแมน ตำแหน่งแฟนในใจเจ้ามีไผแล้วล่ะไป งามเป็นตาฮัก อ้ายนี่มักเจ้าหลาย เอาอิหยังมาแลกน้อจั่งสิได้ เป็นแฟนน้องหล่า สายตาอ้ายเทียวแนมหาเจ้า ใจเหงาอ้ายเทียวอ้อนให้หม่าย บ่เคยมีไผถืกใจอ้าย จั่งมาพ้อกะล่ะแมนอีนาง ใจบางๆของอ้ายไหวหวั่น ตั้งแต่วันที่ได้พบเจ้า อยากสิเว้าแต่ดนแล้วน้อง ได้แค่มองจนมาฮอดมื้อนี่ ขอเลขบัญชี เบอร์โทรบ่ต้อง ขอตีตราจอง เด้อน้องหล่าเอย ล่ะแมนวาเด้อนาง พอแต่แนมเห็นน้อง หัวใจฟ้องล่ะว่าแมน ขั่นแมนได้เจ้าเป็นแฟน เป็นแฟนเด้อล่ะแมนบักอ้าย รับรองได้ว่าฮักชัวร์ ว่าสิเหมารถทัวร์พาแม่มาเบิ่ง แต่ว่าเงินบ่เถึงกะเลยมาสามล้อ