ชาบู (ล่ะแมนวา1.2)

  แร็พอีสาน   อ๊อฟ สงกรานต์   แร็พ   ลูกทุ่ง   อีสาน   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชาบู อ๊อฟ สงกรานต์ Ft. เเร็พอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: อั๋น หมาหลง, ปิงปอง พงษ์อนันต์ดนตรี: แน็ค ศิวิไลซ์โปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์

A# | C |Am | Dm |
A# | C |F | F |

กินข้าวผู้เดีFยว ไปเที่ยวกะบ่มีหDmมู่คนมีผู้สาวบ่ฮู้A# บ่โสดคงบ่เข้าใจCมีสมาร์ทโฟFนกะใช้บอกฮักผู้ใด๋บ่ไDmด้ราคาบ่แม่นขี้ร่าA#ย เว้ามาล่ะหน่ายจั่งแม่นมันเหงC

นับมื้อกะแฮงอุFก เฟซบุ๊กกะเอาบ่อDmยู่แห่งเล่นแห่งพ้อรูปคู่A# แห่งพ้อแห่งเหงากว่าเก่Cซางบ่หลูโตFนหนอคนเทิ่งฟ้าเห็นว่าบ่เว้DmไผหนอสิคิดคือเฮA#า จ่มแลง จ่มเช้Cา ยังมิดซีหFลี

(กะซางบ่)ซุA#กหลังใส่จักบาดแหน่น้Cล่ะแม่นวAmา คนที่เป็นเนื้อคู่อิหDmลีตอนนี้เพิ่นอยู่ไสA# กามเทพบอกทีซุกใส่กันคือจั่งCไก่ตีโลดได้บ่

อยากมีคนเคียงคู่A# ควงแขนCไปกินชาบูAmไปไDmสกะใส่เสื้อคู่Gm บอกเพิ่นCให้ฮู้แหน่เถาFขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัA#น สะกิดCเพิ่นแหน่ได้บ่Amให้เพิ่Dmนมาโพสหน้าวอGmล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะหนCอ..(ขั่นซั่A#นเฮาสิได้พ้อกันบ่C โสดกะด้อกะเดี้ย)

A# | C |Am | Dm |
A# | C |F | F |

ลมหนาวพัดมFา 4 ห้องหัวใจอ้ายDmว่างโปรดเถิดนA#งค์คลาน มาเป็นคู่ซ้อนได้Cบ่สิบ่ให้ยุ่งไต่Fไรตอม สิหอมแก้มน้อDmงสุมื้อเช้าค่ำสิเฮ็ดการบ้A#านล่ะก่อนนอนทุกวัน จนเจ้าพอCใจ

นึ่งข้าFวล้างถ้วย กะเฮ็ดได้สุแนวสิให้เกืDmอข้าวแมว หรือให้เกือข้าวหมากะสั่งมาA#โลดหนา สิบ่ขัดใจนางสิยอมเฮดCสุอย่างให้เจ้าซำบายใจ

ว่าFแต่เทวดาสิส่งมาตอนใด๋อย่Dmาให้ถ่าโดนหลายมันอดใจบ่ไหวเข้าA#ใจแหน่ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้แนมCเบิ่งเนื้อคู่กะจักสิมาตอนใด๋กะเห็นใจCคนโสดแหน่เด้อสู ห่าขั่วมึงเอ้ยยย..

** | ** | ** |

A# | C |Am | Dm |
A# | C |F | F |ฟังเพลง - ชาบู อ๊อฟ สงกรานต์ Ft. เเร็พอีสาน - YouTube

เนื้อเพลง ชาบู อ๊อฟ สงกรานต์ Ft. เเร็พอีสาน กินข้าวผู้เดียว ไปเที่ยวกะบ่มีหมู่ คนมีผู้สาวบ่ฮู้ บ่โสดคงบ่เข้าใจ มีสมาร์ทโฟนกะใช้บอกฮักผู้ใด๋บ่ได้ ราคาบ่แม่นขี้ร่าย เว้ามาล่ะหน่ายจั่งแม่นมันเหงา นับมื้อกะแฮงอุก เฟซบุ๊กกะเอาบ่อยู่ แห่งเล่นแห่งพ้อรูปคู่ แห่งพ้อแห่งเหงากว่าเก่า ซางบ่หลูโตนหนอคนเทิ่งฟ้าเห็นว่าบ่เว้า ไผหนอสิคิดคือเฮา จ่มแลง จ่มเช้า ยังมิดซีหลี (กะซางบ่)ซุกหลังใส่จักบาดแหน่น้า ล่ะแม่นวา คนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี ตอนนี้เพิ่นอยู่ไส กามเทพบอกที ซุกใส่กันคือจั่งไก่ตีโลดได้บ่ อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่ ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะหนอ (ขั่นซั่นเฮาสิได้พ้อกันบ่ โสดกะด้อกะเดี้ย) ลมหนาวพัดมา 4 ห้องหัวใจอ้ายว่าง โปรดเถิดนงค์คลาน มาเป็นคู่ซ้อนได้บ่ สิบ่ให้ยุ่งไต่ไรตอม สิหอมแก้มน้องสุมื้อเช้าค่ำ สิเฮ็ดการบ้านล่ะก่อนนอนทุกวัน จนเจ้าพอใจ นึ่งข้าวล้างถ้วย กะเฮ็ดได้สุแนว สิให้เกือข้าวแมว หรือให้เกือข้าวหมา กะสั่งมาโลดหนา สิบ่ขัดใจนาง สิยอมเฮดสุอย่างให้เจ้าซำบายใจ ว่าแต่เทวดาสิส่งมาตอนใด๋ อย่าให้ถ่าโดนหลายมันอดใจบ่ไหว เข้าใจแหน่ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้ แนมเบิ่งเนื้อคู่กะจักสิมาตอนใด๋ กะเห็นใจคนโสดแหน่เด้อสู ห่าขั่วมึงเอ้ยยย