กระดาน

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระดาน อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

Em D | G Em |
Em D | G Em |

 Em  เสียงโขกหมากรุDกกระดาน..ลั่นมGาจากร้านกาแEm Em  สองเซียนผมสีDดอกแค อยู่ในกลGางวงเดิมพัEm Em  กองกลางวางไว้Dมานาน   ตั้งแต่ผมGแต่ละคนยังดำEmสนิท Em  จากสิบเป็นร้อDยเป็นพัน ยังไม่มีGใครได้แอ้มไEm

Em D | G Em |

 Em  ครั้งก่อนแค่ฆ่Dาเวลา ไม่กี่บGาทไม่เคยเสียดEmาย Em  วันหนึ่งเกิดท้Dากันไป ถ้าเอาจริGงใครจะเป็นใหEmญ่ Em  ไทยมุงในร้านDกาแฟ   ก็ลงขัGนร้อยพัน เฮ้ย!มึงจะแพ้Emไม่ได้ Em  สองเซียนเริ่มงัดFอุบาย แย่งชิงGเอารางวัลใหEmญ่

 G  ก็เดิน ๆ ก็ดึง ๆ ออกเสมอทุกกระดาEmน.. G  ทีกู ทีมึง ก็โกงคดกันไม่ต่าEmง.. G  ยังดีก็ยังเป็นแค่พลาสติกบนกระดาEmน.. G  ถ้าเป็นคนจริง ๆ ก็ตายทิ้งตายขว้าEmง..

 Em  สองเซียนเอาแต่ยกDกระดาน   แต่เบี้ยหมาGกรบกันเป็นพันหEm Em  ฝ่ายนึงพอจะเข้าDตาจน ก็ยกมืGอเดินใหEmม่ Em  ตาก่อนมึงก็มีDเดินคืน   ทีมึงยึGกตานี้ไมกูจะยัEmกไม่ได้ Em  เดิมหมากก็ยังไม่รู้Dมือใคร   ทั้งกองเชีGยร์ กองหนุD/F#นอลหม่าEm

Em D | G Em |Em D | G Em |
Em D | G Em |Em D | G Em |

* | ** |

 Em  เบี้ยแบกเหตุผDลไปตาย   แต่เซียนห่วGงแดกผD/F#ลประโยชEmน์ Em  เหตุการณ์ยืดเยื้Dอมานาน   จนเจ้าของGร้านกาแฟรับEmไม่ได้ Em  เดินแหกแหวกฝูงDเข้าไป   เฮ้ย! มึGงออกไปเล่นกันที่อื่น..  Emฟังเพลง - กระดาน อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง กระดาน อภิรมย์ เสียงโขกหมากรุกกระดาน ลั่นมาจากร้านกาแฟ สองเซียนผมสีดอกแค อยู่ในกลางวงเดิมพัน กองกลางวางไว้มานาน ตั้งแต่ผมแต่ละคนยังดำสนิท จากสิบเป็นร้อยเป็นพัน ยังไม่มีใครได้แอ้มไป ครั้งก่อนแค่ฆ่าเวลา ไม่กี่บาทไม่เคยเสียดาย วันหนึ่งเกิดท้ากันไป ถ้าเอาจริงใครจะเป็นใหญ่ ไทยมุงในร้านกาแฟ ก็ลงขันร้อยพัน เฮ้ย!มึงจะแพ้ไม่ได้ สองเซียนเริ่มงัดอุบาย แย่งชิงเอารางวัลใหญ่ ก็เดินๆก็ดึงๆออกเสมอทุกกระดาน ทีกู ทีมึง ก็โกงคดกันไม่ต่าง ยังดีก็ยังเป็นแค่พลาสติกบนกระดาน ถ้าเป็นคนจริงๆก็ตายทิ้งตายขว้าง สองเซียนเอาแต่ยกกระดาน แต่เบี้ยหมากรบกันเป็นพันหน ฝ่ายนึงพอจะเข้าตาจน ก็ยกมือเดินใหม่ ตาก่อนมึงก็มีเดินคืน ทีมึงยึกตานี้ไมกูจะยักไม่ได้ เดิมหมากก็ยังไม่รู้มือใคร ทั้งกองเชียร์ กองหนุนอลหม่าน เบี้ยแบกเหตุผลไปตาย แต่เซียนห่วงแดกผลประโยชน์ เหตุการณ์ยืดเยื้อมานาน จนเจ้าของร้านกาแฟรับไม่ได้ เดินแหกแหวกฝูงเข้าไป เฮ้ย! มึงออกไปเล่นกันที่อื่น