คนข้างใน

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนข้างใน อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

A | D |A | D |
A | D |A | D |

 E  บางคนเมื่อวานยอมคน อดทนได้ดีF#m.. E  วันดีคืนดี มีคนให้เขาพกปืF#mน.. Bm  กลับกลายเป็นคนเกรี้ยวกรF#mาด Bm  ง่ายต่อการฟิวส์ขาF#m Bm  ช่างแสนคิดถึงเหลือเกิF#mน ภาพของคEนในเมื่อวาน

 E  บางคนเมื่อวานเคยจน ถ่อมตนเหลือเกิF#m E  วันนึงบังเอิญถูกเงินรางวัลที่หนึ่F#m Bm  กลับกลายเป็นคนพูดกร่F#mาง Bm  ดูถูกคนรอบข้าF#m Bm  ช่างแสนคิดถึงเหลือเกิF#mน ภาพของคEนในเมื่อวาน

 D  ซ่อนเซอไพรF#mซ์ก็ไม่บอก ปัดโธ่D! คนข้างใF#mน.. ยา.D.   กว่าจะเปิดเผF#mยให้ดูไม่ง่ายดEาย.. พิสูจน์กับเวลา D  เก็บสิ่งไหF#mนช่วยใบ้บอกกันบ้Eาง งงเหลือเกิF#mน.. D  อ่านดูธาตุแท้F#mของคนไม่ง่ายเลEย (พิสูจน์กับเวลา)

A | D |A | D |

 E  บางคนเมื่อวานกันเองและธรรมดF#m E  จนวันที่เพลงนำพาโด่งดังข้ามF#mคืน Bm  กลับกลายเป็นคนขี้มาF#m Bm  เอาแต่ใจสร้างภาF#m Bm  ช่างแสนคิดถึงเหลือเกิF#mน โธ่เอ้ย คEนในเมื่อวาน

* |

Bm | F#m |Bm | F#m |Bm | F#m |E | E |

D | F#m |D | F#m |D | F#m |E | E |

* |

สิ่งใดคือแรงที่ผลักออกมDา.. o Oพลังจากเงิน ชื่อเสีF#mยง อำนาจใจเรากับมันใครเป็นนาEยเป็นบ่าว พิสูจน์กับเวลา

A | D |A | D |A |ฟังเพลง - คนข้างใน อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง คนข้างใน อภิรมย์ บางคนเมื่อวานยอมคน อดทนได้ดี วันดีคืนดี มีคนให้เขาพกปืน กลับกลายเป็นคนเกรี้ยวกราด ง่ายต่อการฟิวส์ขาด ช่างแสนคิดถึงเหลือเกิน ภาพของคนในเมื่อวาน บางคนเมื่อวานเคยจน ถ่อมตนเหลือเกิน วันนึงบังเอิญถูกเงินรางวัลที่หนึ่ง กลับกลายเป็นคนพูดกร่าง ดูถูกคนรอบข้าง ช่างแสนคิดถึงเหลือเกิน ภาพของคนในเมื่อวาน ซ่อนเซอไพรซ์ก็ไม่บอก ปัดโธ่! คนข้างใน ยา กว่าจะเปิดเผยให้ดูไม่ง่ายดาย พิสูจน์กับเวลา เก็บสิ่งไหนช่วยใบ้บอกกันบ้าง งงเหลือเกิน อ่านดูธาตุแท้ของคนไม่ง่ายเลย (พิสูจน์กับเวลา) บางคนเมื่อวานกันเองและธรรมดา จนวันที่เพลงนำพาโด่งดังข้ามคืน กลับกลายเป็นคนขี้มาด เอาแต่ใจสร้างภาพ ช่างแสนคิดถึงเหลือเกิน โธ่เอ้ย คนในเมื่อวาน สิ่งใดคือแรงที่ผลักออกมา o O พลังจากเงิน ชื่อเสียง อำนาจ ใจเรากับมันใครเป็นนายเป็นบ่าว พิสูจน์กับเวลา