รังแกเด็ก

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รังแกเด็ก อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

Dmaj9 | Dmaj9 |A | A |
Dmaj9 | Dmaj9 |A | A |

หนูDmaj9เคยฟัง หนูเคยฟังครูดวงดาAวที่เราอยู่งามกว่าดาวดวงใดทั้งน้ำDmaj9 ทั้งป่า ทั้งอากาศ เราแบ่งกันใช้A..

หนูDmaj9เคยฟัง แต่หนูไม่เชื่อหรอกดวงดาAวที่ครูบอกงาม มันงามที่ตรงไหนทั้งน้ำDmaj9 ทั้งป่า ทั้งอากาศ ไม่เหลืออะไรA..

คุณDmaj9นั้นมีโอกาส..ยืมมันใช้ก่อนแต่คุณAที่ยืมไปก่อน ไม่ใช้คืนกลับมาให้คนDmaj9ที่พึ่งจะเกิด..เหลือเพียงในตำราคุAณผู้ใหญ่ทำไมรังแกเด็ก(แบบนี้)

ใคDmaj9รขโมย.. ใคAรขโมย..ใคDmaj9รขโมย เอาคืนมาคุAณผู้ใหญ่ทำไมรังแกเด็ก(แบบนี้)

Dmaj9 | Dmaj9 |A | A |
Dmaj9 | Dmaj9 |A | A |

Dmaj9 | Dmaj9 |A | A |
Dmaj9 | Dmaj9 |A | A |

* | ** |

ขี้Dmaj9ขโมย.. ขี้Aขโมย..ขี้Dmaj9ขโมย เอาคืนมาคุAณผู้ใหญ่ทำไมรังแกเด็กแบบนี้

* | * |

Dmaj9 | Dmaj9 | A | A | ( x4 )ฟังเพลง - รังแกเด็ก อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง รังแกเด็ก อภิรมย์ หนูเคยฟัง หนูเคยฟังครู ดวงดาวที่เราอยู่งามกว่าดาวดวงใด ทั้งน้ำ ทั้งป่า ทั้งอากาศ เราแบ่งกันใช้ หนูเคยฟัง แต่หนูไม่เชื่อหรอก ดวงดาวที่ครูบอกงาม มันงามที่ตรงไหน ทั้งน้ำ ทั้งป่า ทั้งอากาศ ไม่เหลืออะไร คุณนั้นมีโอกาส ยืมมันใช้ก่อน แต่คุณที่ยืมไปก่อน ไม่ใช้คืนกลับมา ให้คนที่พึ่งจะเกิด เหลือเพียงในตำรา คุณผู้ใหญ่ทำไมรังแกเด็ก(แบบนี้) ใครขโมย ใครขโมย ใครขโมย เอาคืนมา คุณผู้ใหญ่ทำไมรังแกเด็ก(แบบนี้) ขี้ขโมย ขี้ขโมย ขี้ขโมย เอาคืนมา คุณผู้ใหญ่ทำไมรังแกเด็กแบบนี้