213

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 213 อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

Dm | Dm |Am | Am |Gm | A# |Dm | Dm |

อยู่บนไฮDmเวย์.. มองทอดไปนอกAmหน้าต่างจิตใจGmยังจดจ่อบนทาง.A#. ถึงถิ่นที่หวังที่ต้อDmงการสุดถนนDmนี้.. ที่หมายเท่าที่มีAmคือบ้านพอGmก่อนอะไรก็ตาม..A# เพียงอยากจะทิ้งตัวลงที่Dmนอน

เห็นป้ายแล้วอ่าA#นข้อความชื่อถนนเอก2F13 นั่นคือหมายเลขชื่A#นช่ำใจปานได้ยาวิเศษ.. ที่เสาFะหา..แม้ใครจะบอA#กให้ระวังโค้งเอนเขนกแต่มันFอุ่นใจอย่างไม่รู้เหตุดั่A#งปลอดภัยในอณาเขต..ที่คุ้Fน.. เคย..

A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |

ยังอยู่บนไฮDmเวย์.. กับข้างทางที่เขียAmวขจีแค่Gmอีกไม่กี่นาที..A# ฉันสุขฉันดีใจกับที่Dmเดิมเหนื่อยกับการDmงาน.. ล้ากับมันก็นานAmเกินพัGmกก่อนความเจริญ.. A#  พักก่อนกับเงินทองของDmแวววาว

* | * |

A# | A# | F | F |
A# | A# | F | F |
A# | A# | F | F |
A# | A# | F | F |

A# | A# | F | F |
A# | A# | F | F |
A# | A# | F | F |
A# | A# | F | F |ฟังเพลง - 213 อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง 213 อภิรมย์ อยู่บนไฮเวย์ มองทอดไปนอกหน้าต่าง จิตใจยังจดจ่อบนทาง ถึงถิ่นที่หวังที่ต้องการ สุดถนนนี้ ที่หมายเท่าที่มีคือบ้าน พอก่อนอะไรก็ตาม เพียงอยากจะทิ้งตัวลงที่นอน เห็นป้ายแล้วอ่านข้อความชื่อถนนเอก 213 นั่นคือหมายเลข ชื่นช่ำใจปานได้ยาวิเศษ ที่เสาะหา แม้ใครจะบอกให้ระวังโค้งเอนเขนก แต่มันอุ่นใจอย่างไม่รู้เหตุ ดั่งปลอดภัยในอณาเขต ที่คุ้น เคย ยังอยู่บนไฮเวย์ กับข้างทางที่เขียวขจี แค่อีกไม่กี่นาที ฉันสุขฉันดีใจกับที่เดิม เหนื่อยกับการงาน ล้ากับมันก็นานเกิน พักก่อนความเจริญ พักก่อนกับเงินทองของแวววาว