ไสเจ้าว่า

  อาร์ท มหาหอย   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไสเจ้าว่า อาร์ท มหาหอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิ๋ว เอไมเนอร์ติดต่องานแสดง: 0849549815

E | F# |D#m | G#m |

E | F# |D#m | G#m |

เพิ่G#mงสิฮู้สึก ฮู้สากับความเจ็บเพิ่Bงสิมาพบมาเจอ..กับผู้สาD#mว..ที่เป็นตาฮักส่ำนี้G#mฮักโดEยบ่คึดเลยว่าเจ้าสิไปจากฮักโดBยสิฮักนานบ่ไปไสฮอดมื้อตาD#mย เป็นคู่กันไปบ่แม่G#mนติ๊

เจ้ากะดีEแสนดีกับอ้ายคำแพงแล้วจั่งใD#mดมื้อนี่เจ้ามาG#mเปลี่ยนแปลงใจเจ้C#mาที่ปันใD#mห้อ้าEย อยู่ไสF#อ้ายหาบ่เจอ..

ไสเจ้าว่Eา..สิฮักอ้ายผู้เดีF#ยวไสเจ้าว่D#mา..สิฮักเดียวแค่อ้าG#mไสเจ้าว่Eา..สิบ่ไปฮักไผF#จนฮอดมื้อตาD#mย เฮาสิเป็นคู่กัG#m

ไสเจ้าว่Eา..สิอยู่เคียงข้างอ้F#ายดูแลยามป่วยไข้D#m เฮาบ่เคยถิ่มG#mกันแล้วใด๋เจ้Eา..กลับไปเอาคนนั้F#มันเจ็บแท้เด้ ฮู้(G#m)บ่

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |D#m | G#m | G#m |

ใจG#mหนอใจ ไสว่าบ่เปลี่ยนผันต้องมาเจ็Bบย้อนบ่จริงจังไสสิฮัD#mก สัญญาเอาไว้บ่แม่G#mนติ

* | ** | *** |

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |D#m | G#m |

*** |ฟังเพลง - ไสเจ้าว่า อาร์ท มหาหอย - YouTube

เนื้อเพลง ไสเจ้าว่า อาร์ท มหาหอย เพิ่งสิฮู้สึก ฮู้สากับความเจ็บ เพิ่งสิมาพบมาเจอ กับผู้สาว ที่เป็นตาฮักส่ำนี้ ฮักโดยบ่คึดเลยว่าเจ้าสิไปจาก ฮักโดยสิฮักนานบ่ไปไส ฮอดมื้อตาย เป็นคู่กันไปบ่แม่นติ๊ เจ้ากะดีแสนดีกับอ้ายคำแพง แล้วจั่งใดมื้อนี่เจ้ามาเปลี่ยนแปลง ใจเจ้าที่ปันให้อ้าย อยู่ไสอ้ายหาบ่เจอ ไสเจ้าว่า สิฮักอ้ายผู้เดียว ไสเจ้าว่า สิฮักเดียวแค่อ้าย ไสเจ้าว่า สิบ่ไปฮักไผ จนฮอดมื้อตาย เฮาสิเป็นคู่กัน ไสเจ้าว่า สิอยู่เคียงข้างอ้าย ดูแลยามป่วยไข้ เฮาบ่เคยถิ่มกัน แล้วใด๋เจ้า กลับไปเอาคนนั้น มันเจ็บแท้เด้ ฮู้บ่ ใจหนอใจ ไสว่าบ่เปลี่ยนผัน ต้องมาเจ็บย้อนบ่จริงจัง ไสสิฮัก สัญญาเอาไว้บ่แม่นติ