คนสุดท้าย

  อัสนี-วสันต์   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนสุดท้าย อัสนี วสันต์ โชติกุล
ทำนอง/เรียบเรียง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพรเนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A# C | F |Gm C | F |

   ไม่เคยมีใจให้ใคAmรมาก่อน.. A#  ไม่เคยอ่อนให้ความรักเลFย.. F  จะมีใคร ๆ มากมาAmยคุ้นเคย.. A#  แต่ไม่เคยมีใครอย่างเธFอ..

ฉันเคยบอA#กกับเธอหรือยัCง..ว่าเธอมีAmความหมายเพีDm Cยงใด.. A#  กับคนที่ใจCมันด้านชFา..   ฉันเคยบอA#กกับเธอหรือยัCง..   จากวันนี้AmและทุกเวลDmา.. Gm  จะมีแต่คำA#ว่ารักเธCอ..

จากฉันคนเดิA# Cม..       จากรักไม่Amเป็น.. Dmจะขอเป็นคนGmที่รักเธอยิ่งCกว่าคนไหFน ๆจากนี้คือเA# Cธอ..       จากนี้จนวัAmนตาย.. Dmเธอคือสุดท้Gmายของทั้งชีวิCตและหัวใFจ..

Gm Am | A# C |
Gm Am | A# C | C |

** | * | ** |

ไม่ว่าวันไหGmน ไม่ว่าเมื่อไCร ฉันรักเA# A#m | Fธอ..ฟังเพลง - คนสุดท้าย อัสนี วสันต์ โชติกุล - YouTube

เนื้อเพลง คนสุดท้าย อัสนี วสันต์ โชติกุล ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน ไม่เคยอ่อนให้ความรักเลย จะมีใครๆมากมายคุ้นเคย แต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอ ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง ว่าเธอมีความหมายเพียงใด กับคนที่ใจมันด้านชา ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง จากวันนี้และทุกเวลา จะมีแต่คำว่ารักเธอ จากฉันคนเดิม จากรักไม่เป็น จะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนๆจากนี้คือเธอ จากนี้จนวันตาย เธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจ ไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไร ฉันรักเธอ