สิทธิ์ของเธอ

  อัสนี-วสันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิทธิ์ของเธอ อัสนี วสันต์ โชติกุล
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพรเรียบเรียง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพร, อัสนี โชติกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E G#m | C#m |F#m B | E |

 E  หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหG#m F#m  ถ้าไม่ได้หมาBยความเพียงแค่Eฉัน C#m  หยุดบอกได้ไหมว่าคิดถึงG#mกัน F#m  คิดถึงทั้งฉันและใครต่อใคB

มันก็C#mสิทธิ์ของเธG#mอ อยากจะซึ้F#mงจะดีกับใคBเธอก็C#mปล่อยฉันไG#mป ไม่เป็นไF#mรแค่คน ๆ เดีBยว

เมื่อคนอย่างเธEอ.. เท่าไหG#mร่มันก็ไม่พC#mและคนอย่างฉัAน.. ก็ทนBรับมันไม่ไE E7ด้..ให้เธอหมดใAจ ใจฉัBน..ก็อยาG#mกจะได้จากเธอC#mทั้งใจรัF#mกกันไปส่ง ๆF# คงไม่พBอ (ฉันขอ(E)(ลา))

E | E B |

 E  ให้บอกว่าเราจบกันดีไหG#m F#m  อย่าทำให้ฉันBแย่ไปกว่านี้E C#m  อยู่ ๆ กันไปก็คงไม่G#mดี F#m  พอกันแค่นี้ให้มันจบไBป..

เธอก็C#mอยู่ของเธG#mอ เป็นที่รัF#mกของใครต่อใคBเธอก็C#mปล่อยฉันไG#mป ไม่เป็นไรF#mแค่คน ๆ เดียB

** |

E G#m | C#m |F#m B | E E7 |
A B | G#m C#m |F#m F# | B G#7 |

* | ** |

E F#m | E |ฟังเพลง - สิทธิ์ของเธอ อัสนี วสันต์ โชติกุล - YouTube

เนื้อเพลง สิทธิ์ของเธอ อัสนี วสันต์ โชติกุล หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม ถ้าไม่ได้หมายความเพียงแค่ฉัน หยุดบอกได้ไหมว่าคิดถึงกัน คิดถึงทั้งฉันและใครต่อใคร มันก็สิทธิ์ของเธอ อยากจะซึ้งจะดีกับใคร เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนๆเดียว เมื่อคนอย่างเธอ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ และคนอย่างฉัน ก็ทนรับมันไม่ได้ ให้เธอหมดใจ ใจฉัน ก็อยากจะได้จากเธอทั้งใจ รักกันไปส่งๆคงไม่พอ (ฉันขอ(ลา)) ให้บอกว่าเราจบกันดีไหม อย่าทำให้ฉันแย่ไปกว่านี้ อยู่ๆกันไปก็คงไม่ดี พอกันแค่นี้ให้มันจบไป เธอก็อยู่ของเธอ เป็นที่รักของใครต่อใคร เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนๆเดียว