ขอบใจจริงๆ

  Atom ชนกันต์   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ Atom อะตอม ชนกันต์
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: ชาตรี คงสุวรรณ

Bm7 | E7 |Dmaj7 | E7 |Amaj7 | F#7 |
Bm7 | E7 |Amaj7 | F#7 |

อยากขอบใจสักครั้Bm7งหนึ่ง.. E7ถึงคนที่เคยAmaj7ซึ้งใจ..    F#7สุดท้ายก็จากกันไBm7และเหลืDm7อทิ้งไว้เพียE7งแค่ความAmaj7ทรงจำ..     F#7

อยากขอบใจที่สอBm7นให้.. E7ฝันและใฝ่จนชื่Amaj7นฉ่ำ..    F#7และสอนให้เจ็บให้ช้ำBm7ให้จำE7บทเรียนที่แพงAmaj7เหลือหลาย..  A7

ถ้าหาDmaj7กครั้งนี้..  E7  ไม่มีเธอลวงหลอC#m7กไว้..  F#7ฉันนี้Bm7คงงมงาย เห็นรัE7กดีเกินไปไม่มีวัAmaj7นจะรู้..  A7ฉันเจ็Dmaj7บครั้งนี้.. E7   ฉันมีเธอเป็นดัC#m7งครู..    F#7สอนฉัBm7นให้เข้าใจ รักร้าE7วเป็นเช่นไร ขอบใจ(Amaj7)จริง ๆ

Dmaj7 | E7 |C#m7 | F#7 |
Bm7 | E7 |Amaj7 | A7 |

Dmaj7 | Dm7 |C#m7 | F#7 |
Bm7 | E7 |Amaj7 | A7 |

* |

F#7 |

ฉันแพ้Bm7จนเข้าใจรักร้าDm7วเป็นเช่นไE7ร ขอบใจAmaj7จริง ๆ ..ฟังเพลง - ขอบใจจริงๆ Atom อะตอม ชนกันต์ - YouTube

เนื้อเพลง ขอบใจจริงๆ Atom ชนกันต์ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง ถึงคนที่เคยซึ้งใจ สุดท้ายก็จากกันไป และเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำ อยากขอบใจที่สอนให้ ฝันและใฝ่จนชื่นฉ่ำ และสอนให้เจ็บให้ช้ำ ให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลาย ถ้าหากครั้งนี้ ไม่มีเธอลวงหลอกไว้ ฉันนี้คงงมงาย เห็นรักดีเกินไปไม่มีวันจะรู้ ฉันเจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดังครู สอนฉันให้เข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร ขอบใจจริงๆ ฉันแพ้จนเข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร ขอบใจจริงๆ