ขอเวลาลืม

  อั๋น Feeble Heart   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธีรภัทร์ วทัญญุภาพเรียบเรียง: อดุลย์ เกตุสังเคราะห์, ต้อม เฉลิมชัย

C G/B | Am G |
C G/B | Am G |

เสียงใจยังคงCวนเวียนเรียกเธอG/Bซ้ำ ๆจากวันนั้Amนที่เธอจากไกGยังคิดถึFง และยังEmห่วง ห่วงใยDmแต่เธอเรื่อยมG

จากวันนั้Cนที่เธอจากไกG/BจากคนรัAmกก็กลายเป็นเลิกGราฝากแต่แผFล.. ให้ฉัEmนต้องทนปวดDm Gใจ

ก็ชีวิEmต..ทั้งชีAmวิต.. มีแต่เธEmอ..อยู่เรื่อยAmมาจะเหนื่อยจะร้อDmนลืมตาตื่นมFาก็มีแต่เธGอ..

แค่ขอเวลาสักพัCก ให้ลืมความรัEmกมันไม่ง่Am Gาย..ก็คนทั้งคFน ใจทั้งใEmจ สมอDmงมันลืมช้Gตั้งครึ่งชีวิCตที่เราได้ใEmช้ร่วมกันAm Gมา..ช่วงเวลFาที่เคยให้EmกันภาพฝัFนที่ให้ฉัGน ฉันลืมไม่ไหC Gว..

 E  ก็คนเคยรัก ผูกพัAmนกันมาตลอดGเวลา   ทุกกาFรกระทำตอกย้ำว่า..ฉันเคGยมีเธอ..เสมอ

F | Em |Dm G | C |
F | Em Am |Dm F | G |

* | ** | ** |

 Am Gโห..       ช่วงเวลFาที่เคยให้Emกัน คำว่ารักFที่เธอให้ฉัGน ฉันลืมไม่ไหC Gว..

Am G | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - ขอเวลาลืม อั๋น Feeble Heart - YouTube

เนื้อเพลง ขอเวลาลืม อั๋น Feeble Heart เสียงใจยังคงวนเวียนเรียกเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอจากไกล ยังคิดถึง และยังห่วง ห่วงใยแต่เธอเรื่อยมา จากวันนั้นที่เธอจากไกล จากคนรักก็กลายเป็นเลิกรา ฝากแต่แผล ให้ฉันต้องทนปวดใจ ก็ชีวิต ทั้งชีวิต มีแต่เธอ อยู่เรื่อยมา จะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอ แค่ขอเวลาสักพัก ให้ลืมความรักมันไม่ง่าย ก็คนทั้งคน ใจทั้งใจ สมองมันลืมช้า ตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา ช่วงเวลาที่เคยให้กัน ภาพฝันที่ให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว ก็คนเคยรัก ผูกพันกันมาตลอดเวลา ทุกการกระทำตอกย้ำว่า ฉันเคยมีเธอ เสมอ โห ช่วงเวลาที่เคยให้กัน คำว่ารักที่เธอให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว