ไม่ขอเป็นคนสุดท้าย

  BADZ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ขอเป็นคนสุดท้าย BADZ
สังกัดค่าย: RS

Em | A |D | A |

ก็รู้D..ว่าคนที่ยืนข้างเธF#mก็คงต้องดีเลิศเลGอมากพอให้เธAอนั้นสนใDก็รู้Em..ว่าเธอAมีคนมากมาDที่พร้อBmมและยอมเต็มใจE..จะอยู่ตรงที่นั้A

แต่ฉัDน..มันส่องกระจกเมื่อไF#mก็ยังไม่เคยชอบใจGหน้าตาตัวเอAงได้สักวัDอย่างฉัEmน ถึงหวังAก็ได้แค่หวัDฉันรู้BmและพอประมาEณตัวถูAก ไม่สู้ใคD

ไม่ขEmอเป็นคF#mนสุดท้าGย เพราะฉัAนไม่ดีพF#mแค่Bmมีเธอก็พEmอ ไม่ขอAเป็นหนึ่งเดียวในใจDไม่หวัEmงได้เป็F#mนที่รัGก แค่ได้Aมีเธอให้รัF#mกก็พอBsus4 Bใจจะเป็Emนที่เท่าไร ฉัAนก็เต็มใจจะรักเธD | (A)

ถ้านัDบ..ว่าใครที่คอยเฝ้าฝัF#mที่หนึ่งคงเป็นของฉัGน ฉันมั่นใจAไม่แพ้ใคDแต่รู้Em..ว่าเธAอมีใครมากมDายฉันรู้Bmว่าฉันเป็นใคEร ไม่อยากจะคิดAหวัง

* | ** |

D | F#m |G A | D |
Em A | D Bm |Em A | D |

** |ฟังเพลง - ไม่ขอเป็นคนสุดท้าย BADZ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่ขอเป็นคนสุดท้าย BADZ ก็รู้ ว่าคนที่ยืนข้างเธอ ก็คงต้องดีเลิศเลอมากพอให้เธอนั้นสนใจ ก็รู้ ว่าเธอมีคนมากมาย ที่พร้อมและยอมเต็มใจ จะอยู่ตรงที่นั้น แต่ฉัน มันส่องกระจกเมื่อไร ก็ยังไม่เคยชอบใจหน้าตาตัวเองได้สักวัน อย่างฉัน ถึงหวังก็ได้แค่หวัง ฉันรู้และพอประมาณตัวถูก ไม่สู้ใคร ไม่ขอเป็นคนสุดท้าย เพราะฉันไม่ดีพอ แค่มีเธอก็พอ ไม่ขอเป็นหนึ่งเดียวในใจ ไม่หวังได้เป็นที่รัก แค่ได้มีเธอให้รักก็พอใจ จะเป็นที่เท่าไร ฉันก็เต็มใจจะรักเธอ ถ้านับ ว่าใครที่คอยเฝ้าฝัน ที่หนึ่งคงเป็นของฉัน ฉันมั่นใจไม่แพ้ใคร แต่รู้ ว่าเธอมีใครมากมาย ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่อยากจะคิดหวัง