หัวใจนักเลง

  บีบี คัพเค้ก   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง บีบี คัพเค้ก
เนื้อร้อง: สุปาณี ราชนามทำนอง: บีบี คัพเค้กเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิดโปรดิวเซอร์: สัญญา อินธิสัน

C Em | F G |
C Em | F G |

วันนี้Cฉันรู้ดีEmว่าเธอหมดใAmจ..จะก้าวต่อไปF แต่คGงไม่มีแรงCเดิน

ความรัFกที่ฉันให้เธอGไปสุดท้าEmยฉันกลาย..เป็นAmส่วนเกินแค่บอกมาเลDmย พูดกันตรง ๆG ไม่ต้องเกรงCใจ

อย่าฝืนเลEmย..หัวAmใจ..ถ้าเธอคิFด..ที่จะGมีใครฉันโอเEmค.. ฉันทนAmไหว..ถ้าเธอFจะไป ฉันก็ไม่ว่G | Gา..

ฉันขอเป็นคFน..ที่ต้อGงเสียใจEm Amเอง..หัวใจนักเลDmง รักเอง เจ็บเอGง มันเป็นธรรมดCไม่อยากให้เธFอต้องผิดหวัGไม่อยากเห็นเธEmอต้องมีน้ำAmตาแล้วเธDmอจะรู้ว่Gา.. เธอได้ทิ้Dmงสิ่งที่มีค่Gา..(ด้วยมือของเธอเCอง)

F | Em |F | C |F | G |

* | ** |

หากหมดใAmจ.. รั้งยังไEmงก็คงไม่อยู่ฉันเอFง..ก็ทำGดีที่สุดแล้C F  ที่ผ่านมานั้น เธอคงลืEmมฉันไปไม่มีAmวี่แวว   จบแล้Dmว.. ฮื้อG | G ๆ ..

** | ** |

C | Cmaj7 |ฟังเพลง - หัวใจนักเลง บีบี คัพเค้ก - YouTube

เนื้อเพลง หัวใจนักเลง บีบี คัพเค้ก วันนี้ฉันรู้ดีว่าเธอหมดใจ จะก้าวต่อไป แต่คงไม่มีแรงเดิน ความรักที่ฉันให้เธอไป สุดท้ายฉันกลาย เป็นส่วนเกิน แค่บอกมาเลย พูดกันตรงๆไม่ต้องเกรงใจ อย่าฝืนเลย หัวใจ ถ้าเธอคิด ที่จะมีใคร ฉันโอเค ฉันทนไหว ถ้าเธอจะไป ฉันก็ไม่ว่า ฉันขอเป็นคน ที่ต้องเสียใจเอง หัวใจนักเลง รักเอง เจ็บเอง มันเป็นธรรมดา ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา แล้วเธอจะรู้ว่า เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า (ด้วยมือของเธอเอง) หากหมดใจ รั้งยังไงก็คงไม่อยู่ ฉันเอง ก็ทำดีที่สุดแล้ว ที่ผ่านมานั้น เธอคงลืมฉันไปไม่มีวี่แวว จบแล้ว ฮื้อๆ