ดีแต่ปาก

  Big Ass   DAX   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีแต่ปาก Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: Big Assสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

B | D#m |E | F# |
B | D#m |E | F# |
B | D#m |E | F# |

ยิ่งได้ยิBน ยิ่งปวดใD#mจ  คิดอะไรEอยู่ ถึงได้พูดF#มาพอซักทีB พอเถอะหนD#mา  จะบอEกทำไมว่ายังรักF#กัน

 D#m  ก็ปากมันไม่เหมือG#mนใจ D#m  พูดไปมันก็เท่าG#mนั้น   จะซ้ำEเติมกัC#mน.. ไปถึงไหF#น (อีกได้ไหม)

อย่าบอกว่ายังรัEก ไม่อยากฟัง พูดทำไมD#m..เมื่อเธอต้องเลือกเขC#mาอยู่แล้ว ฉันเข้าใF#ถ้าหากว่ายังรัEก ก็กลับมา ทิ้งเขาเลD#mย ทำได้ไหG#mถ้าคิC#mดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไF#(ก็รู้ว่ามันไม่จริ(B)ง)

B | D#m |E | F# |

เมื่อหมดใBจ ต้องตัดใD#mหรือแค่เสียEดาย หรือแค่หวัC#mงดีคำว่ารักB..ในวันนี้D#m.. จะบอEกกี่ทีคงไม่สำF#คัญ

* | ** |

เธออย่าสEน..ใEmจ..กับฉันเลBย..คนอย่างฉัEน..ก็แEmค่คนที่เคF#ย.. ถูกทิ้ง

B | B |B | B |
B | B |B | B |

B | Bmaj7 |B7 | G# |
C#m | C#m7 |F# | F# |

** |

ถ้าหัวใจเธอยังรัEก ก็กลับมาทิ้งเขาเลD#mย ทำได้ไหG#mถ้าคิC#mดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไF#ก็รู้ว่ามันไม่จริB D#m | E F#ง..อย่าซ้ำเติมกันได้ไหB D#m | E F# | Bม..ฟังเพลง - ดีแต่ปาก Big ass บิ๊ก แอส - YouTube

เนื้อเพลง ดีแต่ปาก Bigass บิ๊กแอส ยิ่งได้ยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู่ ถึงได้พูดมา พอซักที พอเถอะหนา จะบอกทำไมว่ายังรักกัน ก็ปากมันไม่เหมือนใจ พูดไปมันก็เท่านั้น จะซ้ำเติมกัน ไปถึงไหน (อีกได้ไหม) อย่าบอกว่ายังรัก ไม่อยากฟัง พูดทำไม เมื่อเธอต้องเลือกเขาอยู่แล้ว ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่ายังรัก ก็กลับมา ทิ้งเขาเลย ทำได้ไหม ถ้าคิดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไป (ก็รู้ว่ามันไม่จริง) เมื่อหมดใจ ต้องตัดใจ หรือแค่เสียดาย หรือแค่หวังดี คำว่ารัก ในวันนี้ จะบอกกี่ทีคงไม่สำคัญ เธออย่าสน ใจ กับฉันเลย คนอย่างฉัน ก็แค่คนที่เคย ถูกทิ้ง ถ้าหัวใจเธอยังรัก ก็กลับมา ทิ้งเขาเลย ทำได้ไหม ถ้าคิดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไป ก็รู้ว่ามันไม่จริง อย่าซ้ำเติมกันได้ไหม