ขอบใจจริงๆ

  เบิร์ด ธงไชย   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
ทำนอง/เรียบเรียง: ชาตรี คงสุวรรณเนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm7 | E7 |Amaj7 | F#m |
Bm7 | E7 |Amaj7 | F#m |

อยากขอบใจสักครั้Bm7งหนึ่ง.. E7ถึงคนที่เคยซึ้Aงใจ..  F#mสุดท้ายก็จากกันไBm7และเหลืE7อทิ้งไว้เพียงแค่ควาAมทรงจำ.. F#m

อยากขอบใจที่สอBm7นให้.. E7ฝันและใฝ่จนชื่Aนฉ่ำ..  F#mและสอนให้เจ็บให้ช้ำBm7ให้จำE7บทเรียนที่แพงAเหลือหลาย.. A7

ถ้าหาDกครั้งนี้.. E7   ไม่มีเธอลวงหลอC#m7 | F#7กไว้..ฉันนี้Bm7คงงมงาย เห็นรัE7กดีเกินไปไม่มีวัAนจะรู้..  A7ฉันเจ็Dบครั้งนี้.. E7   ฉันมีเธอเป็นดัC#m7 | F#7งครู..สอนฉัBm7นให้เข้าใจ รักร้าDm7วเป็นเช่นไE7ร ขอบใจ(A)จริง ๆ

Bm7 | E7 |Amaj7 | F#m |
Bm7 | E7 |Amaj7 | A7 |

* |

A | F#m |

ฉันแพ้Bm7จนเข้าใจรักร้าE7วเป็นเช่นไร ขอบใจจริง ๆ ..

Amaj7 | F#m | Bm7 | E7 | ( Fade Out )ฟังเพลง - ขอบใจจริง ๆ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ - YouTube

เนื้อเพลง ขอบใจจริงจริง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง ถึงคนที่เคยซึ้งใจ สุดท้ายก็จากกันไป และเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำ อยากขอบใจที่สอนให้ ฝันและใฝ่จนชื่นฉ่ำ และสอนให้เจ็บให้ช้ำ ให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลาย ถ้าหากครั้งนี้ ไม่มีเธอลวงหลอกไว้ ฉันนี้คงงมงาย เห็นรักดีเกินไปไม่มีวันจะรู้ ฉันเจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดังครู สอนฉันให้เข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร ขอบใจจริงๆ ฉันแพ้จนเข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร ขอบใจจริงๆ