พังเอาเยาะ

  บิว สรรชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พังเอาะเยาะ บิว สรรชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พอเพียงเรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์สังกัดค่าย: KPS & เสี่ยวสตอรี่ติดต่องานแสดง: 0959566685, 0973327989

F | Em Am |Dm G | C G |

คือทุ่มเทใจCให้เบิดสุอย่างเป็นหยังจั่งพัEmงบ่ยังชิ้นดีคิดหวัFงไว้หลายกับความฮักEmเทื่อนี้เลยให้เขDmาเป็นคนสุดท้Gาย

อยากได้หยัCงคือหาให้สุอย่างที่ได้กลับมEmาคือมีเพียงฮักฮ่าง ๆไสคำFสัญญาที่ว่าบ่จืEmดบ่จางคือมาม้าDmงเพพังจากใGจ.. ไวCแท้..

กลายเป็นคนแDmพ้ที่ทุ่มเทฮักให้จนเบิดEmโตกลายเป็นคนโง่F นั่งปัวหัวใจเจ้าขGอง..

พังเอาะเยFาะกองไว้เป็นซากใGหันไปทางใด๋Emกะบ่มีไผเขาสAmเหยียบหย่องหย่ำFจนหนำใจผู้ลังคGนกะเปิดหนี..ลี้CลงแปวเซาฮักกัFนคือบ่บอกกันแหน่น้อน้อGถิ่มให้ลอยอ่องล่อEmงปานเรือบ่มีAmคนแจวน้ำตาไหDmลให้กับความฮักที่ดับแนGคิดแล้วหลูโตนCเจ้าของ

Em | Am |Em | Am |
Dm Em | F Em |
Dm Em | F |G | G |

* | ** | ** |

น้ำตาไหลDmให้กับความฮักที่ดับแนGว..คิดแล้วหลูโตนFเจ้าของ.Em Am | Dm G | C.ฟังเพลง - พังเอาะเยาะ บิว สรรชัย - YouTube

เนื้อเพลง พังเอาะเยาะ บิว สรรชัย คือทุ่มเทใจให้เบิดสุอย่าง เป็นหยังจั่งพังบ่ยังชิ้นดี คิดหวังไว้หลายกับความฮักเทื่อนี้ เลยให้เขาเป็นคนสุดท้าย อยากได้หยังคือหาให้สุอย่าง ที่ได้กลับมาคือมีเพียงฮักฮ่างๆไสคำสัญญาที่ว่าบ่จืดบ่จาง คือมาม้างเพพังจากใจ ไวแท้ กลายเป็นคนแพ้ที่ทุ่มเทฮักให้จนเบิดโต กลายเป็นคนโง่ นั่งปัวหัวใจเจ้าของ พังเอาะเยาะกองไว้เป็นซากใจ หันไปทางใด๋กะบ่มีไผเขาสน เหยียบหย่องหย่ำจนหนำใจผู้ลังคนกะเปิดหนี ลี้ลงแปว เซาฮักกันคือบ่บอกกันแหน่น้อน้อง ถิ่มให้ลอยอ่องล่องปานเรือบ่มีคนแจว น้ำตาไหลให้กับความฮักที่ดับแนว คิดแล้วหลูโตนเจ้าของ น้ำตาไหลให้กับความฮักที่ดับแนว คิดแล้วหลูโตนเจ้าของ