ไม่เข้าท่า

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เข้าท่า Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: อาทิวราห์ คงมาลัยทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย, ขจรเดช พรมรักษาเรียบเรียง: bodyslam, พูนศักดิ์ จตุระบุลดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

C | C |Em | D/F# G |

อาจคล้ายดังคนCลอยชาย ดูช่างไร้จุดหมายโดนเตือEmนซ้ำ ๆ บางครั้D/F#งก็เสียใจGโลกที่เปลี่Cยนเวียนวน บางครั้งก็เปลี่ยนใจคนแต่ฉันยัEmงจริงจัง กับชีวิD/F#ตที่ไม่เหมือนGใคร

คล้าCยเรือลำหนึ่งลอยคว้างท่ามกลางทะเลแห่งฝัEmที่ไม่ยอD/F#มจะเข้าGท่าท้าCทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสายตEmมันถึงเวลD/F#า..ที่คGน..

ไม่เอาไหCน.. ได้ทำเพื่อหัวEmใจพร้อมออD/F#กเดินทาGงไกลแสนCไกล..โลกใบนี้ช่างกว้าEmงใหญ่ ทุกวัD/F#นคือฝัG

เพราะรักเป็นดั่Cงดวงไฟ ฟ้ามืดหม่นคราใดมองไEmปทุกครั้ง ฝั่งฝัD/F#นยังเห็นGเธอในร้ายก็อาจCมีดี ในดีอาจมีเรื่องร้ายรักคืEmอพลัง เจ็บกี่ครั้D/F#งแค่ลุกขึ้นGใหม่

ฉันCคล้ายดั่งเรือลอยคว้างท่ามกลางทะเลแห่งฝัEmที่ไม่เคD/F#ยจะเข้าGท่าท้าCทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสายตEmมันถึงเวลD/F#า..ที่คGน..

ไม่เอาไหCน.. ได้ทำเพื่อหัวEmใจพร้อมออD/F#กเดินทาGงไกลแสนCไกล..โลกใบนี้ช่างกว้าEmงใหญ่ ทุกวัD/F#นคือฝัGนที่สวยงาม

Am | Em |A/C# | F# |
Am | Em |D | D/F# G |

ขอสวมAmกอด..ทุกเรื่องEmราว จะร้D/F#ายหรือดีGพร้อมส่Amงยิ้ม.. ให้ควาEmมฝันที่สักวัD/F#นต้องเป็Gนเรื่องจริCง..ได้ทำเพื่อหัEm | D/F# Gวใจ..

C | C |

 Em  ขอเวลD/F#าให้คน..

ไม่เอาไหCน.. ได้ทำเพื่อหัวEmใจพร้อมออD/F#กเดินทางGไกลแสนCไกลโลกใบนี้ช่างกว้าEmงใหญ่ทุกวัD/F#นคือฝัGนที่สวยงาม

C | C |Em | D/F# G |

 Am  และใครคนนี้จะมุ่งEmไป   และเปลี่D/F#ยนจากฝัGน..เป็นเรื่องCจริง..ฟังเพลง - ไม่เข้าท่า Bodyslam บอดี้สแลม - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เข้าท่า Bodyslam บอดี้สแลม อาจคล้ายดังคนลอยชาย ดูช่างไร้จุดหมาย โดนเตือนซ้ำๆบางครั้งก็เสียใจ โลกที่เปลี่ยนเวียนวน บางครั้งก็เปลี่ยนใจคน แต่ฉันยังจริงจัง กับชีวิตที่ไม่เหมือนใคร คล้ายเรือลำหนึ่งลอย คว้างท่ามกลางทะเลแห่งฝัน ที่ไม่ยอมจะเข้าท่า ท้าทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสายตา มันถึงเวลา ที่คน ไม่เอาไหน ได้ทำเพื่อหัวใจ พร้อมออกเดินทางไกลแสนไกล โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ ทุกวันคือฝัน เพราะรักเป็นดั่งดวงไฟ ฟ้ามืดหม่นคราใด มองไปทุกครั้ง ฝั่งฝันยังเห็นเธอ ในร้ายก็อาจมีดี ในดีอาจมีเรื่องร้าย รักคือพลัง เจ็บกี่ครั้งแค่ลุกขึ้นใหม่ ฉันคล้ายดั่งเรือลอย คว้างท่ามกลางทะเลแห่งฝัน ที่ไม่เคยจะเข้าท่า ท้าทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสายตา มันถึงเวลา ที่คน ไม่เอาไหน ได้ทำเพื่อหัวใจ พร้อมออกเดินทางไกลแสนไกล โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ ทุกวันคือฝันที่สวยงาม ขอสวมกอด ทุกเรื่องราว จะร้ายหรือดี พร้อมส่งยิ้ม ให้ความฝัน ที่สักวันต้องเป็นเรื่องจริง ได้ทำเพื่อหัวใจ ขอเวลาให้คน ไม่เอาไหน ได้ทำเพื่อหัวใจ พร้อมออกเดินทางไกลแสนไกล โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ ทุกวันคือฝันที่สวยงาม และใครคนนี้จะมุ่งไป และเปลี่ยนจากฝัน เป็นเรื่องจริง