ภาพลวงตา

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาพลวงตา Bodyslam บอดี้สแลม
สังกัดค่าย: MUSIC BUGS

Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |

Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |
Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |

ใคFmaj9ร..กี่คน..ที่ฝัAm7น และสิ่งนั้นได้เป็นดังใจฉัFmaj9น..หนึ่งคน..ที่หวัAm7ง  สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอย่างที่ฝัG | Fmaj9น..

ได้แค่ฝัC | Gsus4น..อาจจะเป็นเพียAm7งภาพลวงตาแต่ฉัFsus2นไม่คิดจะหยุดรัC | Gsus4อยากจะมีใคAm7รสักคนหนึ่ง..อยู่ในFsus2ความฝัGนทุกคืAm7น..

ก็เพียFmaj9ง..อยากถาม..เหนื่อยไหAm7ม  ที่วันนี้ไม่เป็นดังใจฝัFmaj9น..จะรอ..และรัAm7ก.. หนึ่งคนนั้นรอฉันอยู่ที่ไหG | Fmaj9น..

เธออยู่ไหC | Gsus4น..อาจจะเป็นเพียAm7งภาพลวงตาแต่ฉันFsus2ไม่คิดจะหยุดรัC | Gsus4ก..อยากจะมีใคAm7รสักคนหนึ่ง..อยู่ใFsus2นความฝัGนทุกคืน

Am7 | Em |Am7 | G |

Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |
Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |

ฝัFmaj9น.. ในฝัGsus4น..รอยยิ้มเธEmองดงามดังดาAm7วที่พร่างพรายเมื่อเธFmaj9อ.. สบตาฉัGsus4น..เราสองคEmนล่องลอยไป..สุดฟ้Am7าไกลแสนไกล

Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |
Fmaj9 | Gsus4 |Em | Am7 |

Fmaj9อ.. อย่างนี้..ไม่ไหAm7ว  ได้แค่ฝันถึงกันก็สุขใG | Fmaj9จ..

ได้แค่ฝัC | Gsus4น..อาจจะเป็นเพียAm7งภาพลวงตาแต่ฉัFsus2นไม่คิดจะหยุดรัC | Gsus4อยากจะมีใคAm7รสักคนหนึ่ง..อยู่ในFsus2ความฝัGนได้ไหC | Gsus4ม..อาจจะเป็นเพียAm7งภาพลวงตาแต่ฉัFsus2นไม่คิGดหยุดรักเธAm7อ..ฟังเพลง - ภาพลวงตา Bodyslam บอดี้สแลม - YouTube

เนื้อเพลง ภาพลวงตา Bodyslam บอดี้สแลม ใคร กี่คน ที่ฝัน และสิ่งนั้นได้เป็นดังใจ ฉัน หนึ่งคน ที่หวัง สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอย่างที่ฝัน ได้แค่ฝัน อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดจะหยุดรัก อยากจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในความฝันทุกคืน ก็เพียง อยากถาม เหนื่อยไหม ที่วันนี้ไม่เป็นดังใจ ฝัน จะรอ และรัก หนึ่งคนนั้นรอฉันอยู่ที่ไหน เธออยู่ไหน อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดจะหยุดรัก อยากจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในความฝันทุกคืน ฝัน ในฝัน รอยยิ้มเธองดงามดังดาวที่พร่างพราย เมื่อเธอ สบตาฉัน เราสองคนล่องลอยไป สุดฟ้าไกลแสนไกล รอ อย่างนี้ ไม่ไหว ได้แค่ฝันถึงกันก็สุขใจ ได้แค่ฝัน อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดจะหยุดรัก อยากจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในความฝันได้ไหม อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดหยุดรักเธอ