บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะ

  จำปูน ลายไทย   ลูกทุ่ง   อีสาน   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะ จำปูน ลายไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภักดี ไชยหัดเรียบเรียง: เหน่ง ธนเทพดนตรี: ธงชัย ถาวรโชติ, เอกวิทญ์ นาชัยสิทธิ์, โต้งสังกัดค่าย: ลายไทยเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978

Bm A | G A |
Bm A | G A | A |

ขอBm ๆ อภัยเด้อค่Aที่ต้องหลบสายตGา เพราะบ่กล้าไว้ใจAมอง มอง มอBmง จนบางทีน่าเบื่Aอย่างกะเสือจ้องเหยื่Gอ ใครจะกล้าเชื่อใA

บ่ได้หวงBmดอกค่ะ เบิ่งAโลดค่ะแต่Gอย่าช้าคักหลAายคั่นแม่นคาBmแต่แนม เดี๋ยAวสิสายย่อGนว่าบ่ทันเพิ่Aน..

บ่ได้หยิ่Bmงเด้อค่ะจริง ๆAโสดซิง ๆG จักสิหยิ่งเฮ็ดหยัAบ่ได้หยิ่Bmงเด้อค่ะ แค่หลับตาซัAกะอ่อย กะหยัGง ผ่านทางสายตA

บ่ได้หยิ่Bmงเด้อค่ะจริง ๆAยังบ่ชิGน เมื่อมีคนจ้องตAโสดซิง ๆBm เลย ลั้ล ลัล ลัล ลAกระดี๊กระด๊Gา ออกท่านิสนึAคั่นซิกลิBmกแซนแลน ตาAซอนแลนฮู้Gไว้โลดเด้อค่Aะ หนูบ่ได้หยิ่D | Aง..

อย่Bmาคาแต่แนมตี้ล่Aถ่าอ้ายอยู่เด้อค่Gะ ถ่าให้มาขอไลAน์เสียเวลBmาถ้ายังมัวจ้องตAทำเป็นวางท่าใหGญ่ เอาเข้าจริงไม่ใA

* | ** | *** |

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |G A | D | A |

**** | * | ** | *** |

คั่นซิกลิBmกแซนแลน ตาAซอนแลนฮู้Gไว้โลดเด้อค่Aะ หนูบ่ได้หยิ่D | Aง..

Bm A | G A | ( x2 ) | A | D |ฟังเพลง - บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะ จำปูน ลายไทย - YouTube

เนื้อเพลง บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะ จำปูน ลายไทย ขอๆอภัยเด้อค่ะ ที่ต้องหลบสายตา เพราะบ่กล้าไว้ใจ มอง มอง มอง จนบางทีน่าเบื่อ อย่างกะเสือจ้องเหยื่อ ใครจะกล้าเชื่อใจ บ่ได้หวงดอกค่ะ เบิ่งโลดค่ะ แต่อย่าช้าคักหลาย คั่นแม่นคาแต่แนม เดี๋ยวสิสาย ย่อนว่าบ่ทันเพิ่น บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะจริงๆโสดซิงๆจักสิหยิ่งเฮ็ดหยัง บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะ แค่หลับตาซัง กะอ่อย กะหยัง ผ่านทางสายตา บ่ได้หยิ่งเด้อค่ะจริงๆยังบ่ชิน เมื่อมีคนจ้องตา โสดซิงๆเลย ลั้ล ลัล ลัล ลา กระดี๊กระด๊า ออกท่านิสนึง คั่นซิกลิกแซนแลน ตาซอนแลน ฮู้ไว้โลดเด้อค่ะ หนูบ่ได้หยิ่ง อย่าคาแต่แนมตี้ล่ะ ถ่าอ้ายอยู่เด้อค่ะ ถ่าให้มาขอไลน์ เสียเวลาถ้ายังมัวจ้องตา ทำเป็นวางท่าใหญ่ เอาเข้าจริงไม่ใจ คั่นซิกลิกแซนแลน ตาซอนแลน ฮู้ไว้โลดเด้อค่ะ หนูบ่ได้หยิ่ง