บ่ฮักแท้หวา

  เฟิร์น กัญญารัตน์   มีน มาลาญา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ฮักแท้หวา เฟิร์น กัญญารัตน์ ft. มีน มาลาญา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: บ่าวเบสท์ หัวหน้าเด็กน้อยสังกัดค่าย: เบสท์ สตูดิโอ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0833460960

A# | Gm |D# | F |

A# Dm | Gm F |D# | F || |

เธอส่งสายA#ตา..มาตามอGmากาศความฮักบ่ผิดD#พลาด ใจฮับไว้พอดีFฮู้บ่ว่าใช่A#  ถืกใจอีGmหลีสิหาวิธีCm..ให้เธFอต้องตาต้องA#ใจ..    A#

แฮ่งไปสA#นิท  ใกล้ชิด ใกล้Dmใจก็ยิ่งหวั่นไหCmว เธอเป็นไหมล่ะคนดีFทำไปทุกA#อย่าง ที่บอกว่Dmาดีมาฮอดมื้อนี้Cm ยังบ่มีวี่แวFว..แนวเจ้าสิสนA#ใจ..  A#

แค่ส่งสายตD#ามาบอก..ว่าเจ้Dmาโอเคบ่เซโCmน โมโFห ไม่ต้องโซA#เซแค่เฮ็ดให้ฮู้D#ว่ามีใจ เพื่อสิDmทุ่มเทเกณCmฑ์ความรักให้เจ้าทั้งFใจ..   F

บ่ฮักกันแท้A#หวา บ่ฮักอีหลีบ้Dmมาปล่อยให้คCmนคอยรอจีบเฮ็ดFหยังบ่ฮักกันแท้A#หวา ให้ใจมันอุกDmอั่งมาเป็นซัCmงแท้น้อล่อให้Fฮัก ฮักจนเบิดA#ใจ..  A#

 A#  เฮ็ดให้ใจรอเก้อ รอเธอมGmา เธอบ่หัวซา Cm  บ่มีท่าบ่มีทีสิสะออน ปล่อยคFนมันน้อยใจ A#  บ่เคยคิด บ่เคยฮอด คิดอยากกอดกัGmนแท้ล่ะหวา Cm  ในหัวใจดวงนี้ภาวนาคิดว่Fา..เธอนั้นสิมาสนA#ใจ   (A#)

A# | Gm |D# | F |

A# Dm | Gm F |D# | F |
A# Dm | Gm F |D# | F |

* | ** | *** |

กะอยากสิถาCmม..ให้ฮู้F..บ่ฮักกันแท้A#หวา..

A# | Gm |D# | F |A# |ฟังเพลง - บ่ฮักแท้หวา เฟิร์น กัญญารัตน์ ft. มีน มาลาญา - YouTube

เนื้อเพลง บ่ฮักแท้หวา เฟิร์น กัญญารัตน์ ft. มีน มาลาญา เธอส่งสายตา มาตามอากาศ ความฮักบ่ผิดพลาด ใจฮับไว้พอดี ฮู้บ่ว่าใช่ ถืกใจอีหลี สิหาวิธี ให้เธอต้องตาต้องใจ แฮ่งไปสนิท ใกล้ชิด ใกล้ใจ ก็ยิ่งหวั่นไหว เธอเป็นไหมล่ะคนดี ทำไปทุกอย่าง ที่บอกว่าดี มาฮอดมื้อนี้ ยังบ่มีวี่แวว แนวเจ้าสิสนใจ แค่ส่งสายตามาบอก ว่าเจ้าโอเค บ่เซโน โมโห ไม่ต้องโซเซ แค่เฮ็ดให้ฮู้ว่ามีใจ เพื่อสิทุ่มเท เกณฑ์ความรักให้เจ้าทั้งใจ บ่ฮักกันแท้หวา บ่ฮักอีหลีบ้อ มาปล่อยให้คนคอยรอจีบเฮ็ดหยัง บ่ฮักกันแท้หวา ให้ใจมันอุกอั่ง มาเป็นซังแท้น้อล่อให้ฮัก ฮักจนเบิดใจ เฮ็ดให้ใจรอเก้อ รอเธอมา เธอบ่หัวซา บ่มีท่าบ่มีทีสิสะออน ปล่อยคนมันน้อยใจ บ่เคยคิด บ่เคยฮอด คิดอยากกอดกันแท้ล่ะหวา ในหัวใจดวงนี้ภาวนาคิดว่า เธอนั้นสิมาสนใจ กะอยากสิถาม ให้ฮู้ บ่ฮักกันแท้หวา