ในวันที่เธอเสียใจ

  พริกไทย   Born Again   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ในวันที่เธอเสียใจ Born Again Feat. พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรรษวุฒิ แย้มศิริ, ณัฐดนัย อาลัยสุขเรียบเรียง: พรรษวุฒิ แย้มศิริ, ณัฐดนัย อาลัยสุขโปรดิวเซอร์: ณัฐดนัย อาลัยสุขสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่องานแสดง: 0626122122

Fmaj7 | Am7 |Fmaj7 | Cmaj7 |

ทำได้แค่เฝ้Fmaj7ามอง มองเธอจากมุมAm7 ๆ หนึ่งทำได้แค่คิFmaj7ดถึงเธอในระยะCmaj7ห่างเจ็บใจทุกครั้Fmaj7งที่เห็นเธอต้องเสียAm7น้ำตาแต่ต้องทำเป็นเฉยFmaj7ชา รับฟังอย่างฝืนCmaj7ใจ

ฉันคงทนไม่ไหAmถ้าต้องเห็นเธอปวดร้าว เพราะเขาทำร้ายน้ำGตาเธอไหล ทำให้ใจฉันแทบสลายแต่รู้Fmaj7ดีว่าฉันทำอะไรไม่ได้G

หยุดใจไว้ก่อนไหCmaj7ม ถ้ารักที่เธอให้เขาไปทำGm7ให้เธอเสียใจหยุดเอาไว้ตรงนี้Fmaj7เพื่อจะได้เริ่มใหม่ยังไม่สาG#ยไปฉันอยู่A#ตรงนี้เพื่อรอCmaj7 รอวันที่เธอจะหันมาและพร้อGm7มที่จะรับฟังทุกปัญหาภาFmaj7ยในใจเจ็บและช้ำแค่ไหG#น รับแทA#นเธอเอง

Fmaj7 | Am7 |Fmaj7 | Cmaj7 |

ความเจ็บที่ฉัFmaj7นรับมาเกินที่จะAm7รับไหวแต่ภายในหัFmaj7วใจก็ยังมีเขาCmaj7อยู่ปิดบังรอยแผFmaj7ลซ่อนไว้ไม่ให้ใคAm7รได้รู้เป็นสิ่งของไม่น่าFmaj7ดู ที่เขาไม่สนCmaj7ใจ

* | ** |

 Am7  บาดแผลเธอที่เข็บช้ำ ให้ฉันG#เป็นคนดูแล   ในวันนี้Gและพรุ่งนี้จะไม่มีอีกแล้วน้ำตG#   เติมเต็มความหวัFmaj7งที่ว่างเปล่า   ให้สดใสEm7ดังแสงดาว ด้วยรัD7ก..ที่มีแค่เรGา..

** |

Cmaj7 | Gm7 | Fmaj7 | G# A# | ( x2 )
Cmaj7 | Gm7 | F | G# A# | C |ฟังเพลง - ในวันที่เธอเสียใจ Born Again Feat. พริกไทย - YouTube

เนื้อเพลง ในวันที่เธอเสียใจ Born Again Feat. พริกไทย ทำได้แค่เฝ้ามอง มองเธอจากมุมๆหนึ่ง ทำได้แค่คิดถึงเธอในระยะห่าง เจ็บใจทุกครั้งที่เห็นเธอต้องเสียน้ำตา แต่ต้องทำเป็นเฉยชา รับฟังอย่างฝืนใจ ฉันคงทนไม่ไหว ถ้าต้องเห็นเธอปวดร้าว เพราะเขาทำร้าย น้ำตาเธอไหล ทำให้ใจฉันแทบสลาย แต่รู้ดีว่าฉันทำอะไรไม่ได้ หยุดใจไว้ก่อนไหม ถ้ารักที่เธอให้เขาไป ทำให้เธอเสียใจ หยุดเอาไว้ตรงนี้เพื่อจะได้เริ่มใหม่ ยังไม่สายไป ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอ รอวันที่เธอจะหันมา และพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาภายในใจ เจ็บและช้ำแค่ไหน รับแทนเธอเอง ความเจ็บที่ฉันรับมาเกินที่จะรับไหว แต่ภายในหัวใจก็ยังมีเขาอยู่ ปิดบังรอยแผลซ่อนไว้ไม่ให้ใครได้รู้ เป็นสิ่งของไม่น่าดู ที่เขาไม่สนใจ บาดแผลเธอที่เข็บช้ำ ให้ฉันเป็นคนดูแล ในวันนี้และพรุ่งนี้จะไม่มีอีกแล้วน้ำตา เติมเต็มความหวังที่ว่างเปล่า ให้สดใสดังแสงดาว ด้วยรัก ที่มีแค่เรา