เพื่อนเจ้าสัว (CP)

  Boyz Chu Chu   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพื่อนเจ้าสัว Boyz Chu Chu
เนื้อร้อง/ทำนอง: Boyz Chu Chuเรียบเรียง: Boyz Chu Chuดนตรี: Saharat opamuratawong, Chinnapan howattanakulpong, Rapee sansuk, Boyz Chu Chuโปรดิวเซอร์: Chankrit boonsing

G D/F# | Em |C Bm | Am D |
G D/F# | Em |C Bm | Am D |

 G  เธอรู้บ้างไหD/F#มว่าฉันทุ่มเทEmให้เธอเท่าไหDร่   ก็Cให้ไปทั้งใจ ก็Bmให้ไปทั้งใจ   ไม่Amเคยจะให้ใคร คน ๆ นี้Dพร้อมให้ไป

 G  แต่ว่าเธอนั้D/F#นต้องการกระเป๋Em   ต้องการรองเท้Dา สร้อยเส้นใหญ่   ไม่Cมีความเข้าใจ ไม่Bmต้องการเข้าใจ   สิ่งAmที่เธอเข้าใจก็คือเพชDรและแบงค์พัน

 Em  มันปีนไม่ไหBm   กับความต้องกาAmร..อันยิ่งใหญ่ของเธG Em  เพราะฉันคนนี้Bmไม่ได้เป็นเพื่อนเกAmลอ   กับเจ้าสัวซีพีD..

รักGเธอแค่ครั้งD/F#เดียว ต้องรับEmรองหมื่นแสนDล้านต้องถอยCก่อน ขอถอยBmก่อนก่อAmนที่จะต้องเสียDให้มากไปรักGเธอแค่หนD/F#เดียว ต้องทุ่มEmเทเป็นพันDล้านก็พอCแล้ว คงจะพอBmแล้วก่Amอนที่จะไม่เหลืDออะไรแล้ว

G D/F# | Em |C Bm | Am D |

 G  มันคงพอแล้D/F#วที่ฉันทำดีEmให้เธอไปD..   ยิ่งCอ่อนโยนเท่าไหร่ ยิ่งBmอ่อนโยนเท่าไหร่   ยิ่Amงอ่อนหวานเท่าไหร่ ก็เธอนั้นDไม่เคยสน

 G  แหละชีวิตฉัD/F#นต้องยังต้องผ่อนบ้Emาน ผ่อนรD   ดูแลDแม่ทั้งคน   เบื่Cอจะมาวกวน เบื่Bmอจะมาวกวน   เบื่Amอจะมาทุกข์ทน ต้องมาสนDคนอย่างเธอ

* | ** |

G D/F# | Em |C Bm | Am D |
G D/F# | Em |C Bm | Am D |

   เบื่อGจริง ๆ นะคะ เบื่D/F#อจริง ๆ นะคะ   ถ้าเห็นความสำคัญEm ช่วยขยันหน่อยคะDนะจ๊ะ   เบาCเรื่องวินนิ่ง เบาBmเรื่องกลิ้ง   เดี๋ยAmวเงินมันก็วิ่งเข้าหาDเองอะ

ผู้หญิGงอย่างเรามีเวลD/F#าจำกัดสาวแป๊Emบเดียวเดี๋ยวก็ตีนDกาชัดเซ็Cง เซ็ง เซ็ง พวกผู้ชายBmอ่อนหัดอย่ามาแพ่Amมแถวนี้ เด๋วแม่Dก็ปั๊ด เหนี่ยวเลย

** | ** |

G D/F# | Em | C Bm | Am D | ( x2 ) | G |ฟังเพลง - เพื่อนเจ้าสัว Boyz Chu Chu - YouTube

เนื้อเพลง เพื่อนเจ้าสัว Boyz Chu Chu เธอรู้บ้างไหมว่าฉันทุ่มเทให้เธอเท่าไหร่ ก็ให้ไปทั้งใจ ก็ให้ไปทั้งใจ ไม่เคยจะให้ใคร คนๆนี้พร้อมให้ไป แต่ว่าเธอนั้นต้องการกระเป๋า ต้องการรองเท้า สร้อยเส้นใหญ่ ไม่มีความเข้าใจ ไม่ต้องการเข้าใจ สิ่งที่เธอเข้าใจก็คือเพชรและแบงค์พัน มันปีนไม่ไหว กับความต้องการ อันยิ่งใหญ่ของเธอ เพราะฉันคนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนเกลอ กับเจ้าสัวซีพี รักเธอแค่ครั้งเดียว ต้องรับรองหมื่นแสนล้าน ต้องถอยก่อน ขอถอยก่อน ก่อนที่จะต้องเสียให้มากไป รักเธอแค่หนเดียว ต้องทุ่มเทเป็นพันล้าน ก็พอแล้ว คงจะพอแล้ว ก่อนที่จะไม่เหลืออะไรแล้ว มันคงพอแล้วที่ฉันทำดีให้เธอไป ยิ่งอ่อนโยนเท่าไหร่ ยิ่งอ่อนโยนเท่าไหร่ ยิ่งอ่อนหวานเท่าไหร่ ก็เธอนั้นไม่เคยสน แหละชีวิตฉันต้องยังต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ดูแลแม่ทั้งคน เบื่อจะมาวกวน เบื่อจะมาวกวน เบื่อจะมาทุกข์ทน ต้องมาสนคนอย่างเธอ เบื่อจริงๆนะคะ เบื่อจริงๆนะคะ ถ้าเห็นความสำคัญ ช่วยขยันหน่อยคะนะจ๊ะ เบาเรื่องวินนิ่ง เบาเรื่องกลิ้ง เดี๋ยวเงินมันก็วิ่งเข้าหาเองอะ ผู้หญิงอย่างเรามีเวลาจำกัด สาวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตีนกาชัด เซ็ง เซ็ง เซ็ง พวกผู้ชายอ่อนหัด อย่ามาแพ่มแถวนี้ เด๋วแม่ก็ปั๊ด เหนี่ยวเลย