ดีแต่ปาก

  ป๊อบ ปองกูล   Calories Blah Blah   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีแต่ปาก Calories Blah Blah แคลอรี่ส์ บลาห์ บลาห์
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาติ พรมรักษาสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dmaj7 | C#m F#m |Bm | E |

ยิ่งได้ยิDmaj7น ยิ่งปวดใCmaj7คิดอะไรBmอยู่ ถึงได้พูดEมาพอซักทีDmaj7 พอเถอะหนCmaj7จะบอBmกทำไมว่ายังรักEกัน

 C#m  ก็ปากมันไม่เหมือDmaj7นใจ C#m  พูดไปมันก็เท่าF#mนั้น   จะซ้ำBmเติมกัC#mน.. ไปถึงไEหน

อย่าบอกว่ายังรัDmaj7ก ไม่อยากฟัง พูดทำไC#mม..เมื่อเธอต้องเลือกเขBmาอยู่แล้ว ฉันเข้าใEถ้าหากว่ายังรัDmaj7ก ก็กลับมาทิ้งเขาเลC#mย ทำได้ไหF#mถ้าคิBmดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไEก็รู้ว่ามันไม่จริง

Dmaj7 | C#m F#m |Bm | E |

เมื่อหมดใDmaj7จ ต้องตัดใC#mหรือแค่เสียBmดาย หรือแค่หวังEดีคำว่ารัDmaj7ก..ในวันนี้C#m.. จะบอBmกกี่ทีคงไม่สำEคัญ

* | ** |

เธออย่าสFmaj7น..  ใจG..  กับฉันเลAย..คนอย่างฉัFmaj7น..ก็แค่Gคนที่เคEย.. ถูกทิ้ง..

Fmaj7 G | A |Fmaj7 G | E |

** |

Dmaj7 | C#m F#m |Bm | E |ฟังเพลง - ดีแต่ปาก Calories Blah Blah แคลอรี่บลาบลา - YouTube

เนื้อเพลง ดีแต่ปาก CaloriesBlahBlah แคลอรี่ส์บลาห์บลาห์ ยิ่งได้ยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู่ ถึงได้พูดมา พอซักที พอเถอะหนา จะบอกทำไมว่ายังรักกัน ก็ปากมันไม่เหมือนใจ พูดไปมันก็เท่านั้น จะซ้ำเติมกัน ไปถึงไหน อย่าบอกว่ายังรัก ไม่อยากฟัง พูดทำไม เมื่อเธอต้องเลือกเขาอยู่แล้ว ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่ายังรัก ก็กลับมา ทิ้งเขาเลย ทำได้ไหม ถ้าคิดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไป ก็รู้ว่ามันไม่จริง เมื่อหมดใจ ต้องตัดใจ หรือแค่เสียดาย หรือแค่หวังดี คำว่ารัก ในวันนี้ จะบอกกี่ทีคงไม่สำคัญ เธออย่าสน ใจ กับฉันเลย คนอย่างฉัน ก็แค่คนที่เคย ถูกทิ้ง