รออะไร

  วงคาเมร่า   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รออะไร วงคาเมร่า TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิทยา ชูช่วยเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

Em D | C G |Am D | G |

 Em  ผ่านมาก็เนิ่นDนาน ที่CเราสองคGน..   คบกัAmน..จนDถึงวันนี้G..

 Em  ตั้งแต่แรกพบDเจอ ฉันก็รักCเธออยู่อย่างนี้G Am  แต่แปลกตรงที่เธอ..ไม่มีDอะไรเปลี่ยนเลย

วันAmเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ทำไมBmเหมือนเธอไม่แน่ใEmรู้สึกAmเหมือนในหัวใจDเธอมีใครซ่อนGอยู่บอกรักAmกันนับครั้งได้แต่บอกเลิกกันBmเท่าไหร่ไม่รู้EmเหตุผลAmตอนนี้ที่เธออยู่ จะอยู่Dเพื่ออะไร

หรือเพียงเพราะเธGอ..รอให้ฉัDนบอกเลิกเธอก่อEmรอให้ฉัDนพูดคำนั้นก่Cอน.. Bmรอให้ฉันAmนั้นทนไม่ไหDตั้งแต่คบกัGน เธอบอกรักเลิกฉัDนไม่รู้เท่าไหEmร่แต่สุดท้าDยฉันก็ให้Cอภัย..  Bmแต่ถ้าฉัAmนบอกเลิกเธอDไปเธอจะได้Cเอาไว้บอกใคDร(ว่าฉันขอจบGเอง)

Em | Bm |C | D |

* | ** |

หรือเพียงเพราะเธGอ..รอให้ฉัDนบอกเลิกเธอก่อEmรอให้ฉัDนพูดคำนั้นก่Cอน.. Bmรอให้ฉันAmนั้นทนไม่ไหDตั้งแต่คบกัGน เธอบอกรักเลิกฉัDนไม่รู้เท่าไหEmร่แต่สุดท้าDยฉันก็ให้Cอภัย..  Bmแต่ถ้าฉัAmนบอกเลิกเธอDไปวันนี้เธCอจะได้บอกใคDรว่าฉัน..ขอจบGเอง

Am D | G | G |ฟังเพลง - รออะไร วงคาเมร่า TMG - YouTube

เนื้อเพลง รออะไร วงคาเมร่า TMG ผ่านมาก็เนิ่นนาน ที่เราสองคน คบกัน จนถึงวันนี้ ตั้งแต่แรกพบเจอ ฉันก็รักเธออยู่อย่างนี้ แต่แปลกตรงที่เธอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แต่ทำไมเหมือนเธอไม่แน่ใจ รู้สึกเหมือนในหัวใจเธอมีใครซ่อนอยู่ บอกรักกันนับครั้งได้ แต่บอกเลิกกันเท่าไหร่ไม่รู้ เหตุผลตอนนี้ที่เธออยู่ จะอยู่เพื่ออะไร หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว ตั้งแต่คบกัน เธอบอกรักเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่ แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป เธอจะได้เอาไว้บอกใคร(ว่าฉันขอจบเอง) หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว ตั้งแต่คบกัน เธอบอกรักเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่ แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป วันนี้เธอจะได้บอกใครว่าฉัน ขอจบเอง