คุยไปก่อน

  CAPTAIN   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คุยไปก่อน CAPTAIN กัปตัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ประทีป สิริอิสสระนันท์โปรดิวเซอร์: สุพล พัวศิริรักษ์, ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: Nadao Music

E | G#m |A | B |

 E  เธออาจจะยุ่งเรื่องงาน    G#m เธออาจขับรถอยู่ F#m  เธอคงยุ่ง ๆ เลยไม่ค่อยว่าAmงดูข้อความ E  เธออาจไม่ค่อยสบาย    G#m  อาจติดธุระทั้งวัน F#m  เลยมีเวลาพิมพ์มาสั้น ๆAm เพียงเท่าBนี้

 G#m  ก็ไม่เป็นไรC#mนะ   ฉัF#mนพอใจแค่นี้B.. G#m  นาน ๆ ตอบทีC#mก็ดีใจF#m.. G#m  มันดีเท่าไหC#mร่ละ ที่F#mเธอยังไม่หาBยไป G#m  แค่บางเวลC#mาก็มากF#m G#m A Bพอ..

   เป็นได้เพียEงคนคุยไกล ๆ   ทำได้G#mก็เพียงแต่คอยทัก   คF#mนที่คอยห่วงใย ก็ไม่Bใช่คนที่เธอรัก G#m  คุยกันไปC#mก่อน  เผื่อวัF#mนนึงเธอได้รู้Bจัก G#m  อาจเห็นฉันดีC#mพอ F#m  และเปิG#mดโอกAาสให้คนB ๆ นี้

E | G#m |A | B |

 E  ยังจำวันแรกได้ดี     G#m  เธอแทบไม่ตอบฉันเลย F#m  ยังจำวันนั้นที่เคยเหมืAmอนคุยคนเดียว E  สักพักที่ได้ลองคุย     G#m   สักพักที่เราคุ้นเคย F#m  มันดีแค่ไหนที่เธอเปิดใAmจให้มากกว่าวันBนั้น

* | ** |

D | A |D | A |
G | F#m |B | B |

** |

E | G#m | A | B |E |ฟังเพลง - คุยไปก่อน CAPTAIN กัปตัน - YouTube

เนื้อเพลง คุยไปก่อน CAPTAIN กัปตัน เธออาจจะยุ่งเรื่องงาน เธออาจขับรถอยู่ เธอคงยุ่งๆเลยไม่ค่อยว่างดูข้อความ เธออาจไม่ค่อยสบาย อาจติดธุระทั้งวัน เลยมีเวลาพิมพ์มาสั้นๆเพียงเท่านี้ ก็ไม่เป็นไรนะ ฉันพอใจแค่นี้ นานๆตอบทีก็ดีใจ มันดีเท่าไหร่ละ ที่เธอยังไม่หายไป แค่บางเวลาก็มากพอ เป็นได้เพียงคนคุยไกลๆทำได้ก็เพียงแต่คอยทัก คนที่คอยห่วงใย ก็ไม่ใช่คนที่เธอรัก คุยกันไปก่อน เผื่อวันนึงเธอได้รู้จัก อาจเห็นฉันดีพอ และเปิดโอกาสให้คนๆนี้ ยังจำวันแรกได้ดี เธอแทบไม่ตอบฉันเลย ยังจำวันนั้นที่เคยเหมือนคุยคนเดียว สักพักที่ได้ลองคุย สักพักที่เราคุ้นเคย มันดีแค่ไหนที่เธอเปิดใจให้มากกว่าวันนั้น