พรไอ้ไข่

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ คาราบาว
เนื้อร้อง: แอ๊ด คาราบาวทำนอง: ยืนยง โอภากุล, ปรีชา ชนะภัยโปรดิวเซอร์: ปรีชา ชนะภัย, เทียรี่ เมฆวัฒนา, ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ, สุเทพ ปานอำพัน, อ๊อด อ่างทอง

Em | Em |D | Em |
Em | Em |D | Em |

Em | Em |D | Em |
Em | Em |D | Em |

นะโมG พุทธายCกราบพระวัดเจดีDย์ บารมีไอ้ไBmข่ขอได้Emไหว้รับทุกครั้งไEmไข่ชอบตีไก่D แต่ไม่ชอบการพนัD

คนขยัGนทำกินมาขอได้Cถ้าหวังหวยรวยไพ่D หึ! ตัวใครตัวมัGรวยแล้Emว ก็อย่าลืมกัBmหวนกลับมารังสรAmรค์..วัดเจดีDย์ไอ้ไข่G

Em | Em |D | Em |
Em | Em |D | Em |

อาณาจักGรตามพรลิCงค์อัศจรรย์จริDง มีจตุคาม มีไอ้Bmไข่นครศEmรีธรรมราชเมืองใEmต้รุ่งเรืองศรีวิชัDยในอดีตกาD

หลวงปู่ทวGดเหยียบน้ำทะเลจืCยึดวัดเจดีDย์..ปลดปล่อยดวงวิญญาGไอ้ไEmข่ก็เลยมีบ้าBmมีหน้าที่การงาAmน..ปกปักรักษDาวัดเจGดีย์    G

ให้ร่ำรวEmย เหนือจรดใต้Cอีสาน ออก ตDก ให้โชคดี โชคดีGให้ร่ำรวEmย เหนือจรดใCต้อีสาน ออก ตDก ให้โชคดี โชคดีBmเมืองสิชAmล คนคอนวันนี้Dค้าขายเจริญดีAm เพราะบารมีไอ้ไB7 | B7ข่..

มึงไม่เชื่Amอ นิอย่ามาลบหEmลู่ของเขาดีDมีครู รู้ลือGไกลทั้ง ไทย จีAmน มาเลย์ ต่างหลั่งไหEmมาขอพรไอ้ไD | Dข่..         ณ วัดเจดีย์สิชG | G

G | C |D | G |
Em | C |Am D | G | G |

* | ** |

Em | Em |D | Em |
Em | Em |D | Em |

จะเลือกตั้Gง แต่งตั้งสักกี่หCประชาชี ชาชDน ก็ยังจนวันยังค่ำBmไอ้ไEmข่เลยต้องนั่งรับกรEmรมตั้งแต่เช้ายันค่ำD ช่วยเหลือคนบนบาD

ขอวิญญาGณไอ้ไข่อย่าท้อแCท้โควิดทำเราแDย่ ถูกลอยแพตกงาGต้องหันหน้Emา..ข้าหาปาฏิหาBmริย์มากราบไหว้บนบาAmน ขอDพรไอ้ไGข่

ให้ร่ำรวEmย เหนือจรดใต้Emวัดเจดีย์ไอ้ไข่D ใครได้ไปให้ร่ำEmรวยค้าขาEmย ทำกินไปได้สวEmย มาแล้วรวย ๆD | D ๆ..กลับแล้ว เฮง เฮง เG | G | G | Gฮง..ฟังเพลง - พรไอ้ไข่ คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง พรไอ้ไข่ คาราบาว นะโม พุทธายะ กราบพระวัดเจดีย์ บารมีไอ้ไข่ ขอได้ไหว้รับทุกครั้งไป ไข่ชอบตีไก่ แต่ไม่ชอบการพนัน คนขยันทำกินมาขอได้ ถ้าหวังหวยรวยไพ่ หึ! ตัวใครตัวมัน รวยแล้ว ก็อย่าลืมกัน หวนกลับมารังสรรค์ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อาณาจักรตามพรลิงค์ อัศจรรย์จริง มีจตุคาม มีไอ้ไข่ นครศรีธรรมราชเมืองใต้ รุ่งเรืองศรีวิชัยในอดีตกาล หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ยึดวัดเจดีย์ ปลดปล่อยดวงวิญญาณ ไอ้ไข่ก็เลยมีบ้าน มีหน้าที่การงาน ปกปักรักษาวัดเจดีย์ ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้ อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้ อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี เมืองสิชล คนคอนวันนี้ ค้าขายเจริญดี เพราะบารมีไอ้ไข่ มึงไม่เชื่อ นิอย่ามาลบหลู่ ของเขาดีมีครู รู้ลือไกล ทั้ง ไทย จีน มาเลย์ ต่างหลั่งไหล มาขอพรไอ้ไข่ ณ วัดเจดีย์สิชล จะเลือกตั้ง แต่งตั้งสักกี่หน ประชาชี ชาชน ก็ยังจนวันยังค่ำ ไอ้ไข่เลยต้องนั่งรับกรรม ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ช่วยเหลือคนบนบาน ขอวิญญาณไอ้ไข่อย่าท้อแท้ โควิดทำเราแย่ ถูกลอยแพตกงาน ต้องหันหน้า ข้าหาปาฏิหาริย์ มากราบไหว้บนบาน ขอพรไอ้ไข่ ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ใครได้ไปให้ร่ำรวย ค้าขาย ทำกินไปได้สวย มาแล้วรวยๆๆ กลับแล้ว เฮง เฮง เฮง


จากแรงศรัทธาบารมี "ไอ้ไข่" หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ รูปไม้แกะสลักเด็กชายที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดเจดีย์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย ซึ่งปัจจัยต่างๆ จากศรัทธาที่ผู้คนมีต่อไอ้ไข่หลั่งไหลเข้ามายังวัดเจดีย์แห่งนี้ ทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังชาวบ้านที่อยู่รอบวัดให้มีรายได้จากการทำมาหากิน บทเพลง "พรไอ้ไข่" จากวงดนตรีคาราบาว นำโดย ยืนยง โอภากุล, ปรีชา ชนะภัย และ เทียรี่ เมฆวัฒนา ที่ช่วยกันรังสรรค์ จากคำร้องขอของเจ้าอาวาสที่อยากให้ทำเพลงเพื่อให้ชาวไทยได้รู้จัก "ไอ้ไข่" ในแบบฉบับของคาราบาว ที่มีความสนุกสนาน ครึกครื้น บอกเล่าความเป็นมา และแรงศรัทธาของผู้คน ที่วันนี้วิญญาณเด็กน้อยซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนที่เลื่อมใส ได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชลเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป