จะใด

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก   คำเมือง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะใด ดวงดาว เดียวดาย
สังกัดค่าย: Believe Music

Cm | Gm |Cm | Gm |G# | A# | A# |

สายD#ลมบาง ๆ บอกฉัA#น..มีไCmผฝากความคิดถึง ความฮู้G#สึกสุดจะห่วงใยA#..มากมายคำถาม..  A#

อยู่ตี้ไหCmน.. อยู่หนใGmดก็ห่วงจะเติบโตCmอย่างไร.. ก็ยัGmงจะถามถามว่าเป็นG#จะใด ชีวิตไกGmลบ้านสุขสบาFmยจะใด ตุ๊กใจ๋จะใดบอกเล่A#าหื้อกั๋นฟัง..  A#

เมื่อใดหนG#าจะปิ้กบ้านมา กลับมาอยู่เคียGmงกันนอนดูดาFmวใต้เงาพระจันทร์..ตี้บ้านD#เฮาเด่อเมื่อใดหนG#าจะปิ้กบ้านมากาสะลอGmงของแม่เป็นห่Cmวงอยู่เมืองหลวFmงเจ้าเป๋นจะใด สบายA#ดีไหม..  A#

G# | Gm |Fm | A# |
G# | Gm |Fm | A# | A# |

* | ** | ** |

แม่ฝากข่าวมาถD# | D#าม..ฟังเพลง - จะใด ดวงดาว เดียวดาย - YouTube

เนื้อเพลง จะใด ดวงดาว เดียวดาย สายลมบางๆบอกฉัน มีไผฝากความคิดถึง ความฮู้สึก สุดจะห่วงใย มากมายคำถาม อยู่ตี้ไหน อยู่หนใดก็ห่วง จะเติบโตอย่างไร ก็ยังจะถาม ถามว่าเป็นจะใด ชีวิตไกลบ้าน สุขสบายจะใด ตุ๊กใจ๋จะใด บอกเล่าหื้อกั๋นฟัง เมื่อใดหนาจะปิ้กบ้านมา กลับมาอยู่เคียงกัน นอนดูดาวใต้เงาพระจันทร์ ตี้บ้านเฮาเด่อ เมื่อใดหนาจะปิ้กบ้านมา กาสะลองของแม่เป็นห่วง อยู่เมืองหลวงเจ้าเป๋นจะใด สบายดีไหม แม่ฝากข่าวมาถาม