ไม่มีอะไรต้องกลัว

  Clash   F.HERO   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่มีอะไรต้องกลัว CLASH feat. F.HERO
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีติ บารมีอนันต์เรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษณ์ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติโปรดิวเซอร์: Clash

C#m | E |F#m | A B |

 C#m  ชีวิตมันไม่ได้ง่ายดาย E  ตรากตรำต้องทำให้ได้มา F#m  ไม่มัวโทษบุญโทษวาสนA   ชะตBาไม่ใช่ผู้ชี้นำ

C#m | C#m |C#m | C#m |

 C#m  ผ่านร้อนผจญทั้งเปลวไฟ E  ผ่านหนาวจนมือฉันเย็นชา F#m  เกิดมาเป็นคนบนพสุธA   ก็คBงไม่มีเวลามาท้C#mอครวญคราง   ให้คิEดดี ๆ หนทาF#mงยังมี  เรี่ยวแรAงพลัB

แม้C#mต้องล้มลงอีกเท่าไEจะลุกขึ้นยืนและก็สู้F#mใหม่ประสบการณ์มันสอAนว่าเราสู้ไหBไม่มีอะไรต้องไปกลัว

C#m | C#m |C#m | C#m |

StraiC#mght Outta รามคำแหง มีศัพท์เป็นคลังแสงฟ้ามีบัญชEาชีวิตเป็นพันแสน แต่กูจะกำแหงกระชับผ้าพัF#mนแผล ไม่สนคำซินแสแล้วพุ่งเป็นลำแสงความเจ็Aบนี่แหล่ะจะสอนการวางแผBน ไม่ใช่พญาแถน

แอบแฝC#mงอยากซัดกู ก็เข้ามางัดดูสองมือมีแรง สองเท้Eามีคัทชู แผ่นหลังมี Tattooแบ่งทางเอาไว้เป็นสอF#mงแล้วเข้ามาวัดดูถ้ามึงจะเกลียดไม่ต้องมารักกู A  That thing I must do คือ muBst not die   Good Luck and Fxck you

* |

C#m | E |F#m | A B |

* |

C#m | C#m | C#m | C#m | ( x2 )คอร์ดเพลง ไม่มีอะไรต้องกลัว CLASH feat. FHERO ฟักกลิ้งฮีโร่ FukkingHero

เนื้อเพลง ไม่มีอะไรต้องกลัว CLASH feat. F.HERO ฟักกลิ้ง ฮีโร่ Fukking Hero ชีวิตมันไม่ได้ง่ายดาย ตรากตรำต้องทำให้ได้มา ไม่มัวโทษบุญโทษวาสนา ชะตาไม่ใช่ผู้ชี้นำ ผ่านร้อนผจญทั้งเปลวไฟ ผ่านหนาวจนมือฉันเย็นชา เกิดมาเป็นคนบนพสุธา ก็คงไม่มีเวลามาท้อครวญคราง ให้คิดดีๆหนทางยังมี เรี่ยวแรงพลัง แม้ต้องล้มลงอีกเท่าไร จะลุกขึ้นยืนและก็สู้ใหม่ ประสบการณ์มันสอนว่าเราสู้ไหว ไม่มีอะไรต้องไปกลัว Straight Outta รามคำแหง มีศัพท์เป็นคลังแสง ฟ้ามีบัญชาชีวิตเป็นพันแสน แต่กูจะกำแหง กระชับผ้าพันแผล ไม่สนคำซินแส แล้วพุ่งเป็นลำแสง ความเจ็บนี่แหล่ะจะสอนการวางแผน ไม่ใช่พญาแถน แอบแฝงอยากซัดกู ก็เข้ามางัดดู สองมือมีแรง สองเท้ามีคัทชู แผ่นหลังมี Tattoo แบ่งทางเอาไว้เป็นสองแล้วเข้ามาวัดดู ถ้ามึงจะเกลียดไม่ต้องมารักกู That thing I must do คือ must not die Good Luck and Fxck you